Lidé, zvyky, náboženství

Prvními obyvateli byli Lapitové, později Polynésané. Prvními Evropany, kteří se zde zastavili, byli v 17. století Španělé. Následovali Britové a Francouzi.

V roce 1906 zde bylo vytvořeno anglo-francouzské kondominium, nazvané Nové Hebridy. V roce 1980 byla vyhlášena nezávislá Vanuatská republika. Dnešní obyvatelé se nazývají Ni-Vanuatu, což znamená „lidé z Vanuatu“.

Obyvatelstvo: Jsou to hlavně Melanésané a Polynésané (98%), zbytek tvoří Asiaté, Evropané aj. Hovoří se zde téměř stem různých jazyků, úřední jsou francouzština, angličtina a bislama (druh pidžin angličtiny).

Náboženství: Většina obyvatel jsou křesťané (92%), ostatní praktikují tradiční náboženství. Často se obojí prolíná.Lidé jsou příjemní, ale v mnoha lokalitách se stále dodržují tradiční zvyky. Pro cestovatele, hlavně ženy, to znamená nepřekročit některá místní tabu. Některé rituály a obřady mohou vidět i cizinci.Typickými umělecko-řemeslnými výrobky jsou dřevořezby, výrobky z korálu, sošky (duchů a předků), luky a šípy, tradiční oděvy, masky, hudební nástroje, košíky aj.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: