Lidé, zvyky, náboženství

[cut]Ostrovy byly objeveny v 16. století španělskými mořeplavci. Až do konce 19. století byly španělskou kolonií, poté byly prodány Německu. V 1. světové válce je obsadilo Japonsko, pod jehož správou byly až do roku 1944. Během druhé světové války zde probíhaly těžké boje mezi Japonci a Američany, zničeny byly hlavně ostrovy Saipan a Tinian. Po 2. světové válce přešly Mariany pod správu USA. Od roku 1978 jsou samosprávným volně přidruženým státem USA.[/cut] Ze 14 marianských ostrovů je obydleno 6. Na třech největších, Saipanu, Tinianu a Rotě, sídlí většina obyvatel. K souostroví náleží i ostrov Guam, který je ale samostanou polotickou jednotkou. Dnešní obyvatelstvo tvoří především Mikronésané (Karolínci, Čamorové) a Asiaté (Japonci, Číňané, Korejci, Filipínci). Převážná většina obyvatel jsou křesťané. Praktikují se i původní domorodá náboženství. Obyvatelé se živí hlavně pěstováním kokosových ořechů, banánů a zeleniny. Chová se i hovězí dobytek a prasata. Zdrojem obživy je i cestovní ruch.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: