Lidé, zvyky, náboženství

Původní obyvatelé souostroví přišli zřejmě ze Samoy a Tonga už v dobách před naším letopočtem, přičemž nejdříve osídlili Společenské ostrovy a Markézy. První Evropané, kteří neustále věřili v existenci protiváhy Evropy, v tzv. Terra Australis, se objevili až 16. století a jednotlivé ostrovy objevovali postupně, přičemž jejich objevitelé o sobě navzájem mnohdy ani nevěděli.

Dnešní obyvatelé žijící na Tahiti a přilehlých ostrovech jsou z 83 % Polynésané, což mohou být Tahiťané, Markézané nebo Puamotu (jak si říkají obyvatelé souostroví Tuamotu), z 12% Evropané (většinou Francouzi) a z 5% Číňané, kteří se sem přistěhovali na konci 19. století. Z celého počtu 260 300 obyvatel žije 75% obyvatelstva na ostrovech Tahiti a Moorea, celá polovina žije v hlavním městě Papeete a jeho spádové oblasti.

Ve Francouzské Polynésii však potkáme i potomky lidi mnoha jiných národností – Angličanů, Američanů, Španělů, Němců, Rusů i Čechů. Ruské potomky velmi úspěšně reprezentuje rodina Leontiev, jejichž jeden člen byl před časem dokonce předsedou vlády.  Zhruba 10 rodin, jejichž předci přišli na Tahiti z Československa, se dodnes hrdě hlásí k přídomku „Tchéco“ (Čeko).

Náboženství hraje v polynéské společnosti důležitou roli. 45% Polynésanů jsou protestanti, 34% katolíci, menší skupinky tvoří mormoni a adventisté. Hlavně v čínské komunitě jsou přítomná i asijská náboženství jako je buddhismus a konfuciánství. Tu a tam lze tušit i zbytky původních předkřesťanských kultů. Celá řada církevních organizací se stará o mládežnické spolky, a plní tak důležitou roli v sociálním a politickém životě. I přes modernizaci dnešní polynéské společnosti je pohostinnost živou tradicí, která neztratila nic ze své opravdovosti a spontánnosti.

[cut]

Polynésané jsou pyšní na své ostrovy. Rádi sdílí svoji radost ze života s návštěvníky z celého světa. Radost ze života nevyjadřují jen svými tradičními tanci, ale dokáží se radovat i z hudby. Svoji vášeň pro moře ukazují Polynésané denně při rybaření a surfování, také při veslování v tradičních kanoích s vahadlem, zv. pirogy, což se provozuje jako místní sport na všech sousostrovích.

Ia Orana, Maeva a Manava – tak znějí tři slova, kterými vítají Polynésané své hosty. Zcela v duchu své legendární tradice pohostinnosti vítají cizince žhavými zvuky kytar a ukulele, doprovázené zpěvy a květinou tiare, jemně voňavým symbolem Tahiti a veškerého ostrovního světa. Výrazem radosti ze seznámení s novými lidmi nebo z opětovného setkání se starými přáteli, je zdobení přijíždějících hostů květinovými věnci. A jedno důležité slovo by měl každý návštěvník Francouzské Polynésie znát: Mauruuru – což v tahitském jazyce znamená děkuji.

Místní obyvatelé mají velkou radost, když se návštěvníci pokoušejí mluvit jejich jazykem, proto přikládáme několik výrazů v tahitském jazyce:

Aita – ne

E – ano

Mauruuru – děkuji

Ia Orana – dobrý den

Nana – nashledanou

Maeva – buďte vítáni

Maitai? – Jak se máte?


A’hima’a – tradiční pec v zemi

Fare – dům

Marae – svaté místo

Motu – ostrůvek (motu)

Ori – tradiční skupinový tanec

Pahu – buben

Pareu – Pareo, – charakteristická látka podobná sarongu

Tamure – tanec v páru

Tiare – národní květina a symbol Tahiti a okolních ostrovů

Tifaifai – přehoz přes postel v patchwork provedení

Tiki – kamenná socha

Fenua Frani – Francie

Fenua Tcheka (fenua čeka) – Česká republika

Současné obyvatelstvo tvoří 83% Polynésanů, 5% Asiatů (převážně Číňanů), 12% je bělošského obyvatelstva (Evropané, Američani aj.).

Nejvíce obyvatel, 54%, se hlásí k protestantům, 30% je katolíků, 6% mormonů, dále jsou zde konfuciáni, budhisté, judaisté, křesťanské sekty aj.

[/cut]

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: