Lidé, zvyky, náboženství

[cut]Uzbekistán oficiálně zaujal pozici náboženské tolerance. Z důsledků této otevřenosti v politice ze všech náboženských systémů nejvíce profitoval právě islám. V Uzbekistánu se dnes nachází 4 000 mešit a jejich počet stále roste. Jen ve městě Namangan v severozápadní části země bylo vystavěno 1 300 mešit. Jistý kalif v tomto století varoval, že v jednom městě by nemělo být příliš mnoho mešit, neboť kolik v něm bude mešit, tolik v něm bude i imámů a tolik různých názorů. Politika v oblasti registrace a vládní kontroly představuje dvojsečný meč. Omezení činnosti islámských frakcí způsobilo protiúder v podobě náboženského fanatismu. [/cut]Většina obyvatel (matrikoví sunnitští muslimové) se přiklání v oblasti politiky a náboženství k anafitskému myšlenkovému směru – konkrétně zastávají názor, že by náboženství mělo být od politiky odděleno. Tento názor však nezastávají obyvatelé Ferganské kotliny. [cut]V uplynulých deseti letech se arabští kazatelé soustředili na izolované obyvatele tohoto údolí v rámci intenzivní kampaně se snahou přesvědčit mladé lidi o správnosti wahabaské orientace (wahabismus propaguje ideologii, podle které jsou politika a náboženství od sebe neoddělitelné). Zastánci této myšlenky jsou přesvědčeni, že islámský stát je jedinou možností, jak vychovávat věrné muslimy. [/cut]

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: