Lidé, zvyky, náboženství

Tibet je neodmyslitelně spjat s buddhismem, který pomalu vytlačuje dřívější rozšířené náboženství bön. Buddhismus podle legendy přinesl do Tibetu Padmasambhava v 8. stolerí. Tibetský buddhismus je specifická  forma tohoto náboženství, která je dnes uznávána nejen v Tibetu, ale i v indickém Ladakhu, Mongolsku či Kalmycku.

Tibetský buddhismus má čtyři hlavní školy: Ňingmapa, Kagjüpa, Sakjapa a Gelugpa. Každá tato škola se dělí na další podškoly a má své vlastní specifické tradice a zvyky, každá má také svého duchovního vůdce.

Svátky

Většina svátků je samozřejmě spjat právě s buddhismem a životem Buddhy. Tři únorové se slaví nejdůležitější tibetský svátek Losar, tedy Nový rok. (Tibetský a gergoriánský kalendář je odlišný – Tibetský začíná  vzhledem ke gregoriánskému až v únoru

Mönlam je zase svátek vítězství Budhy nad učiteli Šrávastí a navazuje právě na oslavy Nového roku. Tento svátek vznikl v souvislosti se školou Geluqpa a slaví se od počátku února do počátku března. Hlavní oslavy se konají ve Lhase, kam se sjedou mniši se vzdálenějších klášterů.

Saga dawa jsou oslavy dne narození Buddhy, jeho osvícení i smrti. Slaví se mezi všemi buddhisty, nejaktivněji však u hory Kailás. (V gregoriánském kalendáři mezi koncem května a června.)

Čhökor düčhen je dnem roztočení kola zákona a oslavuje první vyučování Biddhy v indickém Sarnáthu. (Gregoriánský kalendář: někdy v červenci či srpnu.)

Tibeťané mají i několik svátků spojených s novodobými dějinami – Den tibetského povstání z 10. března 1959 (oslavován i v západním světě), Oslavy dalajlamových narozenin – 6. července a Den lidských práv – 10. prosince.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: