Lidé, zvyky, náboženství

Taiwan je země s krátkou historií, ale bohatou tradicí navazující na tradici pevninské Číny. Během spletité historie ostrov přestál vládu Holanďanů, poté pár století pod vládou Číňy, přes 50 let japonské koloniální nadvlády a nakonec se sem z pevninské Číny stáhl generál Čankajšek i s dvěma miliony přívrženců. Dosud problematické vztahy má Taiwan kvůli boji za nezávistlost s Čínou.

Z více než 23 milionů obyvatel patří 84 % k čínské etnické skupině Hanů, 14 % pochází z pevninské Číny a pouhá 2 % tvoří původní obyvatelstvo (na Taiwanu je 16 registrivaných kmenů, některé udržují vlastní jazyk).

Taiwanci jsou přátelští, ochotní a pohostinní lidé. Nejsou přehnaně formální a nevyžadují zachovávání žádných specifických pravidel chování. Jsou dobře obeznámeni se způsoby na Západě a jsou na ně zvyklí.

Nejrozšířenějším náboženstvím je tu buddhismus a taoismus (a jejich alternativy propojené s původním náboženstvím) nebo konfuciánství. Nalezneme zde nesčetné množství chrámů a klášterů. Ty jsou většinou, na rozdíl od pevninské Číny, stále aktivní a jsou obyvateli každodenně hojně navštěvovány. Největší koncentraci chrámů naleznete v bývalém hlavním městě Tainanu.

Velké oblibě se těší také nejrůznější náboženské pouti. Jedna z největších na ostrově je zasvěcená bohyni Ma-cu, ochránkyni námořníků a rybářů. Každoročně v dubnu se při ní statisíce věřících vydávají na 350 km dlouhý pochod, řada dalších přitom slaví při místních slavnostech.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: