Lidé, zvyky, náboženství

[cut]Obyvatelé Sýrie jsou přátelští a pohostinní, velmi družní a komunikativní. V každém případě se vyplatí této pohostinnosti využít a v případě možnosti – pozvání na čaj, kávu, apod. – proniknout alespoň částečně do jejich života a poznat některé jejich zvyklosti a způsoby chování. Vhodné je revanšovat se malým dárkem, drobností (pohlednice, obrázek apod.). zároveň není vhodné pohostinnosti zneužívat.

V Sýrii žije zhruba 17 milionů lidí a roční přírůstek obyvatelstva činí 3,4 % (jeden z nejvyšších na světě). Původ etnických Syřanů je semitský. 90 % populace tvoří Arabové, ke kterým patří některé (sociální) menšiny jako např. Beduíni. Zbývajících 10 % populace tvoří Kurdové, Arméni, Čerkesové, Turci, Turkmeni, Peršané, Židé a Rómové. Vztah zvláště ke kurdské menšině a dodržování jejich občanských práv je problematické.[/cut]

Hlavním náboženstvím v Sýrii je islám, jehož posvátnou knihou je Korán. Islám se dělí na dvě základní větve sunnitskou a šíitskou. Šíitská větev zahrnuje alawitskou a drúzskou odnož a tvoří asi 16 % syrské populace. Dále v Sýrii žije zhruba 10 – 13 % křesťanů (přesný počet není zjištěn) a jejich počet v zemi má sestupnou tendenci. Mají menší demografický přírůstek a častěji se zaměřují na profesní dráhu a emigrují. V Sýrii působí tři různé křesťanské denominace: východní ortodoxie, katolicismus a protestantismus. Málopočetná židovská populace v Damašku přežívala ještě na počátku 90. let. V roce 1992 prezident Háfiz Assad v rámci své snahy o zlepšení vztahů s USA omezil restriktivní opatření vůči Židům, po léta vystavovaných útlaku, a umožnil jejich odchod ze země. To mělo za následek odchod několika tisíců občanů této národnosti, v současné době jich žije v Damašku pouhých pár set.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: