Historie

Na území Sýrie se rozkládalo několik starověkých říší, a proto nabízí mnoho lokalit zajímavých pro archeology (Ebla, Mari, Ugarit). V 7. století dobyli území Sýrie Arabové z poloostrova a postupně islamizovali, v 10. až 11. století nad územím vládli z Egypta šíitští Fátimovci. Sýrie byla dějištěm křižáckých válek, jak dokazuje množství hradů a pevností, zakladatel ajjúbovské dynastie Salláhudín (Saladin) křižáky z Blízkého východu nakonec definitivně vyhnal, mnoho památek v Sýrii nese jeho jméno. Od počátku 16. století do počátku 20. století byla země součástí Osmanské říše. Během 1. světové války Sýrii obsadili nejdříve Angličané, později Francouzi. Nezávislost byla vyhlášena v roce 1941, ale skutečná nezávislost začala až v roce 1946, kdy ze země odešly poslední francouzské jednotky. Sýrie byla krátký čas spojena s Egyptem (1958-1961). Po sérii vojenských převratů převzala moc v roce 1963 Strana arabské socialistické obrody (BAAS). Baasistický režim přežil vnitřní nepokoje i konflikty se zahraničím a vládne v zemi dodnes.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: