Lidé, zvyky, náboženství

Singapur je znám svými zákazy a omezeními. Vysokými finančními pokutami může být trestáno například odhazování odpadků i jiné znečišťování prostředí, kouření ve veřejných budovách, přecházení silnice na červenou nebo mimo přechod pro chodce, sexuální pohoršování včetně opalování se bez oděvu apod. Za vandalismus muže být udělen fyzický trest. V jednání se doporučuje přesnost, dochvilnost a jasnost. Singapurci preferují přejít po krátkých zdvořilostech rovnou k projednávanému tématu. Nedochvilnost budí špatný dojem. Ruka se podává méně často než v Evropě. Faux pas je podat ruku ženě.

Hlavní náboženství – buddhismus 42,5 %, taoismus 8,5 %, křesťanství 14,6 %, islám 14,9 %, hinduismus 4,0 %, ostatní 0,6 %, bez vyznání 14,8 %. Různorodost náboženského vyznání je dána pestrou směsí ras, která tu žije. [cut]Číňani převážně vyznávají buddhismus a šenismus (uctívání božstev). Mají tradiční pestré a drahé pohřby, kdy se pálí papírové domy, auta i služebnictvo a to proto, aby zesnulý mohl požívat všech těchto věcí v příštím životě. Největší čínskou slavnostní událostí je Nový rok. Malajci jsou převážně muslimové. Kořeny jejich zvyklostí však vycházejí z hinduismu. Jejich největší festival, je na počest ukončení půstního měsíce Ramadánu.Většina singapurských Indů tvoří hinduisté z jižní Indie.[/cut]

Obyvatelstvo

Ve městě se mísí obyvatelé i návštěvníci opravdu z celého světa. Mezi místními mají největší vliv Číňané, jichž jsou v Singapuru téměř tři čtvrtiny. Čínská čtvrť je nejrozsáh­lejší a také nejživější. Její atmosféra sice mizí, ale stále si zde můžete připadat jako ve skutečné Číně. Kromě toho však můžeme navštívit třeba Malou Indii vonící tyčinkami a indickou ku­chyní či projít oblast kolem Arab Street, kde uslyšíte volání k modlitbě z mešity a na chvíli se ocitnout ve světě muslimském.

Úředními jazyky jsou malajština, čínština, tamilština a angličtina, ale na ulicích jistě zaslech­nete i spoustu dalších. Také náboženská rozmanitost je obrovská a na poměrně malém prostoru narazíme na chrámy všech významných světových vyznání. Můžeme tak během krátké pro­cházky navštívit třeba hinduistický templ, čínský chrám, mešitu, křesťanský kostel nebo do­konce i synagogu.

Zpracováno ve spolupráci s China Tours.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: