Historie

Saudská Arábie je přímořský stát, který zaujímá většinu Arabského poloostrova mezi Rudým mořem a Perským zálivem. Území Arabského poloostrova si od starověku uchovávalo nezávislost na staroorientálních říších a v 7. století odtud začala islámská expanze vrcholící ve vzniku Arabské říše (od Španělska po Indii, resp. Indonésii a Čínu).

Ve 13.-16. století území ovládali egyptští Mamlúci, poté Osmanská říše.

V polovině 18. století zahájila dynastie jednoho z knížectví (Sa’údovci) sjednocování území a na počátku 19. století skutečně většinu Arabského poloostrova sjednotila pod svou vládou (výjimku tvořil jih poloostrova, území dnešního Jemenu a Ománu, který byl pod kontrolou Britů). V letech 1811-18 území dočasně ovládl egyptský paša. Od roku 1840 znovu zesílil tlak Osmanské říše na „pacifikaci“ Hidžázu, kde jsou svatá místa muslimů (Mekka, Medína). Navíc podlehli Sa’údovci ve druhé polovině století nájezdům Rašídovců ze severní Arábie. Roku 1902 však byla obnovena vláda Sa’údovců ve vnitrozemském Nadždu.

Za 1. světové války podporovali Britové v oblasti protiturecké hnutí (Thomas E. Lawrence) a slíbili Arabům nezávislost. Do čela Arabů se postavil hidžázský emír, který se roku 1916 prohlásil králem. Ovšem jeho aspirace rychle smetli Sa’údovci. Využili mocenského vakua po 1. světové válce a nejprve ovládli vnitrozemí poloostrova (stát Ásír) a poté drtivě porazili krále Hidžázu (1919). Jakmile přestala Británie Hidžáz otevřeně podporovat, Sa’údovci připojili jeho území ke své říši. V letech 1926-32 tak vytvořili stát Hidžáz a Nadžd, který byl roku 1932 přejmenován na Saúdskoarabské království.

Panovník z dynastie Sa’údů je současně jako vůdce islámské sekty wahhábovců i nejvyšší náboženskou autoritou. Vzdor absolutisticky teokratickému charakteru vlády a uplatňování islámského práva (šarí’a) tvoří země výraznou protiváhu soudobému islámskému fundamentalismu. Saúdská Arábie byla spolu s USA i vedoucím členem protiirácké koalice po anexi Kuvajtu ve válce v Perském zálivu (1991). Její politické postavení ale výrazně zkomplikoval jak fakt, že saúdskými občany bylo 15 z 19 atentátníků na New York 11. září 2001, včetně vůdce skupiny Muhammada Atty, tak skutečnost, že se i v samotné zemi šíří fundamentalismus (zejména mezi studenty náboženským škol).

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: