Lidé, zvyky, náboženství

Bangladéš je muslimskou zemí s politicky velmi aktivním obyvatelstvem. Časté jsou protestní stávky (tzv. hartaly), které někdy přecházejí do násilností. Doporučuje se vyhýbat se veřejným shromážděním, být patřičně oblečen, nekonzumovat veřejně alkohol.

Náboženství: muslimové 88%, hinduisté 10%, zbytek tvoří budhisté a křesťané.

Národnostní složení: Bengálci 98%.[cut]

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: