Lidé, zvyky, náboženství

Ostrovy byly původně před objevením Kryštofem Kolumbem v roce 1498 osídleny Kariby. Ti se agresivně bránili usazování evropských přistěhovalců až do 18. století. Na ostrovy se postupně dostávali afričtí otroci, trosečníci z otrokářských lodí nebo uprchlíci z Barbadosu, Svaté Lucie a Grenady. Docházelo k míšení s Kariby a vznikala národnostní skupina potomků černých otroků a Karibů známá jako Garífuna. [cut]

Počátkem roku 1719 zde začali francouzští osadníci pěstovat kávu, tabák, bavlnu a cukr. Po několika sporech mezi Francií a Velkou Británií v 18. století byl Svatý Vincent v roce 1783 přenechán Velké Británii. Na plantážích pracovali otroci až do roku 1834, kdy bylo zrušeno otrokářství. To mělo za následek nedostatek pracovních sil, a příliv pracovníků z Portugalska ve čtyřicátých letech 19. století. Podmínky bývalých otroků i zemědělských přistěhovalců, ale byly vždy velmi špatné a to i kvůli nízkým cenám cukru až do začátku 20.století. Autonomie s plnou vnitřní samosprávou byla povolená v roce 1969.Od roku 1979 jsou ostrovy nezávislým územím v rámci britského Společenství, federace je konstituční monarchií v čele s anglickou královnou, kterou zastupuje guvernér.[/cut] Oficiálními jazyky jsou angličtina a patois, založená na francouzštině.Svatý Vincent a Grenadiny je rozvojová ostrovní ekonomika. Hlavní příjmy země plynou z cestovního ruchu, životní úroveň je zde dobrá. Hlavním náboženstvím je protestantství.

Hlavní náboženství: Protestanti 76%, Katolíci 10%.Národnostní složení: černoši (66%), mulati (19%), Indové, běloši

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: