Lidé, zvyky, náboženství

Nikaragua je v současné době druhou nejchudší zemí amerického kontinentu (po Haiti) a její ekonomika přes stabilizaci a růst v posledních letech stále patří k nejméně rozvinutým v rámci Latinské Ameriky. [cut]Nikaragua zůstává v zásadě zemědělskou zemí s malou výrobní základnou, která nicméně v posledních letech expanduje zejména díky zahraničnímu kapitálu a zahraniční pomoci. Boom zažívá sektor služeb, zejména rozvoj turistického ruchu. [/cut]Z etnografického hlediska tvoří 69 % celkové místní populace míšenci (evropského a indiánského původu), 17 % pak lidé evropského původu, 9 % afrického původu a 5 % původní obyvatelé.
V rámci náboženského rozložení zaujímají přední místo katolíci, zastoupeni jsou však i protestanti.

Lidé jsou poměrně přátelští a příjemní. Málokdo mluví anglicky, znalost španělštiny je určitě potřebná.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: