Lidé, zvyky, náboženství

Obyvatelé Kostariky jsou přátelští, ale udržují si odstup. Většinou se zdraví potřesením ruky, rádi dostávají dárky. Odívání je vhodné střídmější. Hudba a folklór vznikaly především na severu země v té části, kterou kdysi silně ovlivnili Indiáni z kmene Mayů, a na pobřeží Atlantiku (afro-karibská kultura). V Kostarice žije zhruba 3,7 milionů lidí. 87 % obyvatel tvoří míšenci, indiánů je asi 5%. Zbytek tvoří černoši (hlavně na karibském pobřeží), Číňané a běloši.

Hlavním náboženským směrem v Kostarice je katolické křesťanství, vyznává ho 90% věřících. Černoši na karibském pobřeží se hlásí k protestantům, vyskytují se zde i původní africké a karibské náboženství, malá židovská komunita a někteří obyvatelé vyznávají východní náboženské směry.

Aspoň základní znalost španělštiny je vhodná. I přes množství turistů mnoho Kostaričanů nemluví nebo nechce mluvit anglicky.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: