Lidé, zvyky, náboženství

Kanaďané otvírají svá srdce rádi, dobročinnost berou už jako samozřejmost. K bolesti okolí jsou velice vnímaví a k nemocným a postiženým vždy ohleduplní.

Podle národností jsou obyvatelé Kanady Anglokanaďané (40%), Frankokanaďané (27%), ostatní původem Evropané, Inuitové (Eskymáci), Innové (1,5%). Mezi věřícími převládají řím. katolíci (46 %), je tu mnoho protestantů (36 %). Mezi největší patří Kanadská sjednocená církev (16%).

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: