Základní fakta, víza a mapa

Celý název Republica de Guatemala (Guatemalská republika)
Hlavní město Guatemala city
Hustota zalidnění 102 obyvatel/km2
Rozloha 108890 km2
Nejvyšší hora Volcan Tajumulco (4 211 m. n. m.)
Úřední jazyk španělština
Měna Quetzal (GTQ) = 100 centavů, 1 USD = cca 7,5 GTQ
Letní časový posun (UTC) -8
Zimní časový posun (UTC) -7
Nezávislost 15. září 1821
České velvyslanectví

Velvyslanectví Guatemalské republiky ve Vídni, Salesianergasse 25/1/5, A-1030 Vienna. Honorární konzulát Guatemalské republiky, Horusická ulice 2513, Praha 4.

České velvyslanectví v ČR

Honorární konzulát ČR, Consulado ad honorem de la República Checa, 21 Avenida

Vízová povinnost Občan ČR, držitel platného cestovního pasu či cestovního průkazu, může vstoupit na území Guatemalské republiky bez víza a pobývat na něm po dobu nepřesahující 90 dnů ode dne vstupu, pokud se nejedná o výdělečnou činnost. Občané ČR, kteří hodlají pobývat na území Guatemalské republiky po dobu delší než 90 dnů nebo tam vstupují za účelem výdělečné činnosti či řádného denního studia, si musí předem opatřit odpovídající povolení a víza na velvyslanectví Guatemaly ve Vídni.. Přihlašovací povinnost pro turisty neexistuje. Turistické vízum je možné obnovit buď za poplatek v Guatemala City na cizinecké policii nebo vycestováním do Mexika či Belize na 3 dny.