Lidé, zvyky, náboženství

Bolívie je osídlena velmi řídce, ale mezi státy Jižní Ameriky vyniká snad největším počtem původních obyvatel. Asi 30% obyvatel se hlásí k etnické skupině Kečua, 30% jsou míšenci, dalších 25% patří k indiánskému kmeni Aymará a zbývajících 15% tvoří běloši. Zejména v odlehlejších částech země jich řada dodnes žije ve stejných podmínkách, jako jejich předkové před dávnými staletími. Největší koncentrace obyvatelstva se nachází v oblasti Altiplano kolem měst La Paz, Oruro a jezera Tititaca. Zde, převážně v chudinských čtvtích, žijí potomci indiánů, kteří byli kdysi španělskými dobyvaleti násilně zotročeni k práci v dolech, anebo kteří dobrovolně opustili své domovy a vydali se do měst hledat obživu.

Zejména kvůli rozsáhlé misijní činnosti z přelomu 17. a 18. století n. l. se dnes více jak 90% obyvatel hlásí k římsko-katolické víře. Nepatrně jsou zastoupeni i protestanti. Nedaleko Santa Cruz se zachovaly unikátní dřevěné kostely, které Jezuité založili v místech svého působení. Významnou funkci dodnes plní náboženství domorodá, založená na přírodních kultech. Jejich kořeny můžeme hledat již v předkolumbovské éře.

Současný bolívijský prezident Evo Morales je prvním představitelem této politické funkce z řad původních obyvatel. Snaží se domorodé komunity všemožně podporovat, čímž si získal pověst vůdce latinsko-amerických indiánů.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: