Lidé, zvyky, náboženství

Národní motto Argentiny je En Union y Libertad ( Jednota a svoboda ). Velká část ze 40 milionové populace žije v oblasti Buenos Aires ( 12milionů ). Druhým největším městem je Cordoba (1.300.000 obyvatel ) , Rosario ( 1 milion ), Mendoza, Tucuman a La Plata. Zbytek populace je rozprostřen na obrovské ploše celé země.V porovnání s ostatními zeměmi Latinské Ameriky je v Argentině velice malá populace původních obyvatel. Jako jedna z mála zemí byla vybudována přistěhovalci z Evropy, než kolonizací původních obyvatel nebo dovozem afrických otroků.Argentina svým národnostním složením (především potomci Španělů a Italů) přebírá i kulturu těchto zemí.

Zejména Buenos Aires je město s evropským aspektem a z toho i vyplývá např. způsob oblékání, které lze označit za velmi elegantní. Úzkostlivě se dodržuje osobní hygiena ve všech společenských vrstvách a ve všech věkových skupinách. Při pozdravu je běžný polibek na pravou tvář (i muži mezi sebou). Nelze spoléhat na dochvilnost, běžné je 20-30 minutové zpoždění. Obyvatelé Argentiny jsou velmi citliví na požívání alkoholických nápojů. Obyvatelé jsou vice jak z 90% běloši. Mesticové a další skupiny tvoří zhruba 3% populace. Jsou převážně katolického vyznání (90%), avšak jen 20 % jich toto vyznání praktikuje. Menší část tvoří protestanti, židé a muslimové.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: