Lidé, zvyky, náboženství

Území bylo osídleno odedávna různými domorodými kmeny, v 11. století zde byla již silná a bohatá společnost, kde převládalo etnikum Shona. Později byli vytlačováni kmenem Ndebele.  V 16. století se zde objevili první Evropané, portugalští obchodníci. V 19. století přešlo území do rukou Britů (nazývalo se Rhodesie), nezávislost byla vyhlášena až v roce 1964.

Současné obyvatelstvo tvoří převážně etnikum Shona (76%) na severu a východě a Ndebele (18%) na západě. Dále zde žijí kmeny Tonga, Shangaan, Venda a další. Evropanů a Asiatů jsou zde asi 2%.
75% obyvatel se považuje za křesťany, i když mnozí současně vyznávají domorodá náboženství . Asi 24 % je animistů, 1% muslimů.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: