Lidé, zvyky, náboženství

Tunisko má dlouhou a složitou historii. Původními obyvateli byli Berbeři. Od 12. století př. Kr. se na pobřeží začínali usazovat Féničané, kteří zde později založili významný městský stát Kartágo. V následných bojích a válkách s Řeky i Římany o nadvládu ve Středomoří, bylo Kartágo nakonec poraženo a území přešlo na 600 let pod vládu Římanů. Později byla země dobyta germánskými Vandaly a v 7. století po Kr. do země expandovali Arabové, kteří sebou přinesli islám.Vládly zde berberské a arabské dynastie. V 16. století se země stala součástí Osmanské říše, koncem 19. století pak francouzskou kolonií.V roce 1956 Tunisko získalo nezávislost.Na území Tuniska se za těchto více než 3 000 let vystřídala řada etnických skupin, které zde zanechaly stopy svých civilizací a kultur.

Většina dnešních obyvatel jsou berberští Arabové. Hlavním náboženstvím je islám, který vyznává asi 96% obyvatel. Zbytek jsou křesťané a Židé. Tunisané jsou pohostinní lidé a velmi dobří obchodníci, kterým hned tak neuniknete.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: