Lidé, zvyky, náboženství

Území je osídleno od pradávna. V prvních stoletích po Kr. bylo území osídleno především Masaji. Od 7. století bylo pobřežípod vlivem Arabů, později Portugalců (první byl v roce 1498 Vasco de Gama), za kterými přišli další Evropané, Britové a Němci. Nejdříve zemi kolonizovali Němci, později byla pod britskou správou. Nezávislost získala ještě jako Tanganjika v roce 1961. V roce 1963 byl připojen Zanzibar (s přilehlými ostrovy), do té doby pod britskou správou, a vznikla Sjednocená tanzanská republika.

Současné obyvatelstvo je směsicí různých afrických etnik, z nichž většina je bantuského původu.Mezi asi 120 kmeny převládá Sukumo, dále Nanwezi, Makondo, Hay, Čaggo a výrazní Masajové. Významnou menšinou jsou Indové. Jsou zde idalší Asiaté, Arabové a Evropané.Převládá tradiční náboženství (asi 42%) a islám (31%), zbytek tvoří křesťané a hinduisté.

Zanzibar a zčásti Dar es Salaam a některá další pobřežní místa mají mnohem více muslimskou atmosféru a zvyky než zbytek země.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: