Lidé, zvyky, náboženství

[cut]Území bylo osídleno už od 13. století. Moderní stát pak vznikl jako nový domov pro navracející se osvobozené otroky.Země byla pod britským vlivem; nezávislá je od roku 1961.[/cut]

Hlavními etniky jsou Mende, kteří tvoří asi 30% obyvatel, převážně na jihu a Temne, opět asi 30% obyvatel, hlavně na severu země. Asi 2% tvoří Kriové, žijící hlavně v okolí Freetownu. (Krio je název pro nedomorodé Afričany.) Kmeny Mende a Temne stále udržují různé tajné obřady, převážně iniciační, které jsou cizincům nepřístupné. Velkou roli v nich hrají velmi ceněné obřadní masky.

Kromě původních obyvatel jsou zde i menšiny Evropanů a Libanonců.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: