Lidé, zvyky, náboženství

Obyvatelstvo, hovořící bantuskými jazyky, se v oblasti usídlilo před mnoha staletími. Existují důkazy, že země byla osídlena Pygmeji již před 10 000 lety před Kristem. V období mezi 14. – 19. století se sem přistěhovalo mnoho bantuských kmenů a usadilo se při březích jezera Malawi. [cut]V 17.-19. století bylo území pod vlivem arabských kolonií a otrokářských výprav z pobřeží. Po nich sem pronikli křesťanští misionáři a od jihu Zuluové. Ti vytvořili klan Ngoni. V roce 1891 zde Velká Británie vytvořila Protektorát ňaských provincií, který se stal v roce 1907 Ňaskem. V roce 1953 se země spojila se Severní a Jižní Rhodesií ve federaci, ale ta trvala pouze do r. 1963.
Malawi získala úplnou nezávislost roku 1964 a po dvou letech se stala republikou s vládou jediné strany. V roce 1971 byl její první prezident Hastings Kamuzu Banda (1905-1997) prohlášen doživotním prezidentem. Národní shromáždění tvoří 112 poslanců, volených i jmenovaných prezidentem, kteří zastávají nejvýznamnější státní funkce. Voleb v r. 1994 se mohlo zúčastnit více politických stran a Kongresová strana Malawi vedená dosavadním prezidentem v nich byla poražena. Zvítězila opoziční Sjednocená demokratická fronta v čele s Bakilim Muluzim. Malawi dlouho udržovala úzké vztahy s Jižní Afrikou, Evropou a USA, a měla proto potíže s některými sousedními zeměmi. Za mosambické občanské války však poskytla útočiště více jak milionu uprchlíků. [/cut]
Oblast byla až do 18. století obydlena převážně kmeny Bantu. Začátkem 19. století sem pronikly kmeny Yao a Ngoni. Evropané (Portugalci) se zde objevili už v 16. století. Později byli následováni především Brity, mimo jiné sem směřovaly i výpravy známého cestovatele Davida Livingstonea. oncem 19. století zde vznikl britský protektorát a v roce 1907 se území stalo britskou kolonií. Nezávislost získalo Malawi v roce 1964. Současné obyvatelstvo tvoří převážně africká etnika Chewa, Yao, Tumbuka, Tonga a Ngoni. Jsou zde i menšiny Asiatů a Evropanů.Nejvíce je zde křesťanů (65%), dále zde žije asi 16% muslimů, ostatní obyvatelé jsou převážně animisté.Lidé jsou mimořádně přátelští a vstřícní k cizincům.

[cut]Malawi si zaslouží své přízvisko „Warm heart of Afrika“. Ve srovnání s jinými zeměmi naráží cestovatel v Malawi na mimořádně vysoké procento chytrých lidí. Obvykle jim sice chybí vzdělání (z finančních důvodů), ale vynikají přirozenou inteligencí a hrdostí. Také jsou docela temperamentní, veselí a vtipní (zvlášť když přijde cizinec – „muzungu“). Obyvatelé Malawi pocházejí z několika různých etnických skupin, většina jich vyznává křesťanskou víru, část islám. Všechny národy se chovají vůči cizincům velmi přátelsky, otevřeně a nápomocně. Často je cítit anglická úslužnost jako k bývalým koloniálním pánům (nikoliv však nějaká zášť). Někdy celkem slušně požádají o poslání nějakého oblečení, bot nebo učebnic, ale nežebrají. Fakt je, že např. děti nosí své jedno tričko až do úplného unošení. V navštívených oblastech jsme potkali opravdu minimum žebráků, mrzáků nebo podvyživených dětí. Přitom současné sociální a ekonomické podmínky jsou v Malawi pro život obyčejných lidí velmi mizerné (vysoká nezaměstnanost, nehorázně vysoké ceny potravin a dopravy vzhledem k jejich příjmům). Bezpečnost je obecně velmi dobrá, Malawi je považováno za nejbezpečnější zemi černé Afriky. Samozřejmě ve velkých městech musíte být obezřetní (zvlášť v noci) a chovat se rozumně.

Domorodci mluví několika jazyky (podle etnických skupin). Úředním jazykem je čičewa a angličtina. Anglicky přitom mluví v podstatě každý včetně dětí, i většina nápisů a dokumentů je v angličtině. Z hlediska komunikace tedy v Malawi padá jazyková bariéra. Díky kompatibilnímu jazyku a mentalitě domorodců si budete moct s místními skvěle pokecat.[/cut]

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: