Lidé, zvyky, náboženství

Původním obyvatelstvem ostrova byly zřejmě africké kmeny. Později připluly indonéské, malajské a polynéské lodi, které sem přinesly asijskou kulturu a způsob života, včetně pěstovánírýže. Od začátku 18. století do konce 19. stoletízde vládla dynastie Merino sjednocenému Merinskému království. Evropané ostrov objevili už na přelomu 15. a 16. století, ale teprve koncem 19. století se ostrov stal francouzskou kolonií. Nezávislost byla vyhlášena v roce 1960, kdy vznikla Malgašská republika.[/cut]

Současné obyvatelstvo tvoří především Malgašové (malajskopolynéského původu), dále jsou zde různá africká etnika, Arabové, Indové, Číňani, Evropané (hlavně Francouzi) a samozřejmě míšenci.
V současné době je zde asi 20 hlavních etnických skupin.
Převládají katolíci (asi 50%), animistů je přibližně 47%, zbytek tvoří především muslimové.
Tradičním znakem malgašské kultury je razana – úcta a respekt k předkům.
Nejzvláštnějším zvykem pro nás je jistě famadihana, rituál, při kterém se exhumují těla zemřelých, oslavují se, znovu se oblékají a pohřbívají, přičemž se zpívá, tančí a zemřelí se zahrnují dary.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: