Covid, zdraví a bezpečnost

15.10.2020 Lety do země jsou zrušeny.

Pokud cestujete do Libye organizovaně, je to relativně bezpečné, podle zákona doprovází každou skupinu turistická policie. Pokud cestujete individuálně, je cesta z hlediska bezpečnosti náročnější. Je nutné dodržovat místní zvyky, hlavně co se týče oblékání (zahalená ramena, dlouhé kalhoty).

Kriminalita je relativně nízká.

Cizinci, kteří přijíždějí do země na delší dobu musejí písemně potvrdit, že budou dodržovat islámské zvyklosti, zejména zákaz požívání alkoholu.

Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při fotografování a filmování (vládní budovy, strategické objekty).

Státní zdravotnícká zařízení mají mimořádně nízkou úroveň (nekvalifikovaný personál, špatné hygienické podmínky).

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: