Lidé, zvyky, náboženství

Území je osídleno od pradávna. Leží v oblasti hlavních migračních cest, proto zde byla a je velká variabilita obyvatelstva. Kromě afrických etnik, která se objevila na území nejdříve, se zde později objevili i Arabové a Asiaté. V 16. století do oblasti dopluli Portugalci, později se zde objevili Němci a Britové, kteří zemi kolonizovali. V roce 1963 byla vyhlášena nezávislost

Mezi současnými obyvateli převládají Afričané, je zde asi 70 různých afrických etnik. Mezi největší patří Kikujo, Luhyo, Sukujo a Kambo. Známí jsou i výrazní Masajové. Dále jsou zde menšiny Asiatů (asi 80 tis.) , Arabů (asi 40 tis.) a Evropanů (40 tis.).

Asi 65% obyvatel se hlásí ke křesťanství, 26% je animistů, 8% muslimů, jsou zde i hindové a sikhové.

Nejpočetnější skupinou obyvatel Keni jsou tzv. bantuští černoši (do této skupiny se řadí kmeny Kikuyu, Luhya, Luo, Kalenjin a Kamba), dále zde žijí kmeny Kisii aMeru. Ostatní Afričané tvoří patnáctiprocentní zastoupení. Žije zde i menšina Asiatů, Evropanů a Arabů. V náboženství převažuje protestantské vyznání (včetně anglikánského), dále je zastoupeno římsko katolické vyznání. Původní animistická víra je na třetím místě.

Lidé při osobním styku dodržují odstup a mluví potichu.V severní oblasti Keni je zvykem, že muži, který zabije nepřátelského bojovníka, jsou na ramena vyřezány ornamenty, které ho mají chránit před pomstou zabitých. V oblasti Severní Keni, se vyznávají zcela jiné hodnoty a zákony než ve zbytku země, kterou znají cestovatelé z rezervace Maasai Mara nebo Mombasy. Tisíce čtverečních kilometrů nekonečných horských křovinatých plání nepatří nikomu. Kontrolují je skupiny banditů, které se skládají z bývalých somálských, súdánských a ugandských vojáků, jihoetiopských rebelů a příslušníků místních pasteveckých kmenů. Pořádní bandité potřebují k výkonu svého řemesla zbraně, o které zde nenínouze. V hojných počtech a celkem levně se sem pašují z okolních, nepokoji zmítaných zemí.

Mezi zajímavé kmeny patří kmeny Masaiů a Samburů. Masaiové, jsou relativně dost bohatí (mají například 400 krav). Jednou za čas jdou pěšky do Nairobi a část krav tam prodají, koupí jídlo a jdou zpátky. Také jsou schopní jinému kmeni krávy ukrást. Samburské ženy mají vytahané ušní boltce a kolem krků spoustu zdobených kruhů.

50% populace Keni je mladší 17-18 let, proto se Keňa také nazývá zemí dětí. Starých lidí zde moc není. Často chybí generace mezi 20-35 lety, protože umírají na AIDS.

Tradiční keňská hudba má své kořeny na severu země. Mnoho kmenů sdílí stejné kořeny pro svou hudbu a písně, a to převážně kmeny z jazykové skupiny Maa. Písně hrají důležitou roli v rituálním životě kmenů. Hlavním nástrojem jsou bubny (Ngoma), zvonky, dlouhé rohy a píšťaly.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: