Lidé, zvyky, náboženství

Náboženská skladba obyvatelstva v Jižním Súdánu je značně pestrá a zcela odlišná od severní části Súdánu. Zatímco na severu se nacházejí většinou muslimové (10% celkové populace), v jižní části se koncentrují převážně křesťané (křesťanskou víru vyznává více než 60% obyvatel) a animisté (20% celkové populace). Nejrozšířenějšími církvemi jsou Episkopální církev Súdánu a Římskokatolická církev. Křesťanství zde bylo rozšířeno především prostřednictvím britských misionářů, zejména v období britské nadvlády nad Súdánem.

Největší podíl křesťanů se nachází mezi etnickými skupinami Azandů a Bariů. Azandové, hovořící zandštinou. Původně vyznávali animismus, avšak později se z velké části přiklonili právě ke křesťanství.

Lidé jsou velmi pohostinní. Jihosúdanská republika  je velice zdevastována, jak válkou, tak suchem, hladem a nemocemi. Infrastruktura a komunikace jsou nevyvinuté, velký rozdíl je mezi hlavním městem a zbytkem území. V některých oblastech je nedostupná balená pitná voda, určitě se doporučuje mít s sebou filtr na vodu.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: