Doprava

Z důvodu na přetrvávající nepokoje související s nedávným oddělením od Súdánské republiky a současnou neklidnou politickou situaci v zemi, je cestování do jednotlivých států Jižního Súdánu možné pouze na základě zvláštního povolení, které vydává ministerstvo vnitra. Rozhodně se nedoporučuje cestovat do severních pohraničních oblastí. Silniční síť je tvořena ve většina případech nezpevněnými cestami, z nichž řada je v období dešťů (červenec – listopad) nesjízdná,  a tím pádem jsou některé regiony po několik měsíců nedostupné. I na hlavních komunikacích (např. cesta z Džuby do Bor) stále dochází k ozbrojeným útokům. Je zde velice vysoká míra nehodovosti. V každém případě je doporučeno pro všechny cesty mimo hlavní trasy být v doprovodu místního průvodce s dobrou znalostí okolí.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: