Lidé, zvyky, náboženství

Původními obyvateli oblasti byli Pygmejové, kteří byli později vytlačováni migrujícími kmeny (hlavně kmen Fang) přicházejícími z území současné Rovníkové Guineje a Kamerunu.[cut]

Od 15. století území kolonizovali Portugalci a spolu s Francouzi a Brity zde obchodovali s otroky, slonovinou a tropickým dřevem. V 19. století převzali vládu Francouzi, země se stala součástí Francouzského Konga, později součástí Francouzské rovníkové Afriky. Nezávislost byla vyhlášena v roce 1960.
Nyní je Gabon stabilní zemí s mírumilovnými a přátelskými lidmi.[/cut]

Většinu obyvatel tvoří etnikum Bantu, asi třetinu Fang. V zemi je několik katolických i protestantských misií, na severu se setkáte s muslimy, někde se praktikují tradiční domorodá náboženství. Katolíků je zde 66 %, muslimů 19 %.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: