Lidé, zvyky, náboženství

Angola byla původně součástí Konžského království, později po staletí portugalskou kolonií. Portugalsku sloužila především jako zdroj přírodního bohatství, ale i otroků. V padesátých letech minulého století získala statut portugalského zámořského území a v roce 1975 získala nezávislost. V zemi však stále pokračovala občanská válka, až teprve od roku 2002 je relativně klidná.

Angola je bohatá na přírodní zdroje, jsou zde velká naleziště ropy, diamantů a zlata. Země je ale rozvrácená dlouhými občanskými válkami, takže je příliš nevyužívá. 85% obyvatel se živí vlastním zemědělstvím.

Specifická situace přetrvává pouze v provincii Cabinda, kde separatistické skupiny stále bojují s vládními vojsky.

Současné obyvatelstvo tvoří ze 75% různá africká etnika, hlavními jsou Bakongo, Ovimbundu a Kimbundu. Je zde i evropská menšina (1% je Portugalců) a míšenci. 90% obyvatel jsou křesťané, 10% je animistů.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: