Covid, zdraví a bezpečnost

13.10.2020 Lety do země (kromě repatriačních a humanitárních) byly zrušeny.

Mezi Českou republikou a ADLR neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče. Pojistěte se!

Žádné očkování není povinné, ale doporučuje se očkování proti hepatitidě typu A, B a tyfu, hlavně pokud se budete pohybovat mimo velká města.

Vzhledem k současné bezpečnostní situaci se nedoporučují individuální cesty do severní části Alžírska a do oblasti Sahary. Za bezpečné je možné označit cesty do hlavního a dalších velkých měst, pokud ovšem neopouštíte hranice města, bydlíte v dobrých hotelích a přepravujete se letecky.

Pokud se chystáte mimo ně, doporučuje se po příjezdu do Alžírska informovat osobně nebo telefonicky Velvyslanectví ČR v Alžíru o plánované trase cesty. Konkrétní doporučení pro cesty a pobyt v Alžírsku najdete i na internetové adrese zastupitelského úřadu ČR v Alžíru www.mzv.cz/algiers.

Pozor! Na alžírských pouštích není dovoleno sbírat a odvážet žádné předměty.

Nefotografujte uniformované osoby a vojenské objekty.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: