HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

Německo


POSLEDNÍ DISKUSE

Waddenské moře (The Wadden Sea)

Německo, NizozemskoPamátka zahrnuje chráněnou oblast Waddenzee v Nizozemsku a národní parky Waddenmeer v německém Dolním Sasku a Šlesvicko-Holštýnsku. Jedná se o mírné, vlhké, rozlehlé, ploché pobřeží s přílivovými kanály, zátokami, písečnými mělčinami a nánosy, loukami mořské trávy, úložišti škeblí, slanými bažinami, písečnými plážemi a dunami. Je domovem četných rostlin a zvířat, včetně tuleňů. Je také hnízdištěm a zimovištěm mnoha milionů ptáků. Území si zachovalo svůj ekosystém, ovlivňovaný přílivem a odlivem, téměř nenarušený.


12.10.2011, Redakce


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Pákistánské přísloví: "Overtakers provide jobs for undertakers."