HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

Německo


POSLEDNÍ DISKUSE

Když se snoubí umění, řemeslo a technika – nahlédněte do historie Bauhausu a oslavte jeho stoleté výročí

Když se snoubí umění, řemeslo a technika – nahlédněte do historie Bauhausu a oslavte jeho stoleté výročí

Vytvořit jednotu mezi uměním a technikou, respektive spojit umělce s řemeslníky, to bylo hlavním cílem a myšlenkou umělecké školy Bauhaus, která má své počátky v německém Výmaru.Nepříliš velké městečko leží v Durynsku na řece Ilm je dnes světu známé právě díky Bauhausu, který zde v minulém století odstartoval. Umělci jdoucí proti hlavnímu proudu a přinášející revoluční myšlenky se často setkávají s nepochopením a nikdy to nemají jednoduché. O členech Bauhausu to platí nejinak.


Zámek Barlachstadt Güstrow, Meklenbursko – Západní PomořanskoZámek Barlachstadt Güstrow, Meklenbursko – Západní Pomořansko

Sýrová cesta – maják ve Westerheveru, Šlesvicko-HolštýnskoSýrová cesta – maják ve Westerheveru, Šlesvicko-Holštýnsko

Bonn – Umělecká a výstavní síň, Severní Porýní-Vestfálsko Bonn – Umělecká a výstavní síň, Severní Porýní-Vestfálsko

Prohlédněte si další fotografie k článku...


Navzdory nepochopení a odmítání žije Bauhaus dodnes

Průkopnická vysoká škola Bauhaus zabývající se téměř všemi okruhy umění vznikla v roce 1919 sloučením Vysoké školy výtvarného umění se školou Umělecko-průmyslovou. Jejím zakladatelem a prvním ředitelem byl architekt Walter Gropius, kterému se podařilo kolem školy shromáždit velké množství kvalitních pedagogů a významných umělců své doby, jako byli například Paul Klee, Wassily Kandinsky, László Moholy-Nagy a mnozí další. Hlavním cílem bylo sjednotit umění a řemesla a vytvořit tak nový design. Nešlo ale jen o architekturu, která se zde spojovala s různými odvětvími průmyslu, nakonec se přidalo i užité umění, malířství, divadlo a tanec.

Politické poměry však mistrům Bauhausu příliš nepřály. Směr byl na svou dobu příliš experimentálního a avantgardního ražení a potýkal se s nepochopením a odmítáním. V důsledku toho byla škola v roce 1925 nuceně přestěhována do Desavy, kde Gropius dostal šanci navrhnout novou budovu školy. Propojený komplex budov kvádrových tvarů, kterému dominuje beton, ocel a velké prosklené plochy, se okamžitě stal ikonou modernistické architektury a dodnes patří k nejslavnějším stavbám. Hlavním znakem svérázného architektonického slohu je racionalita a zakládá se na jednoduchých formách, jako jsou pravý úhel, přímka a rovné plochy.

Přestěhováním budovy školy však politické odmítání neskončilo a zejména kvůli svému pokrokovému a levicovému charakteru byla v roce 1933 nacisty zavřena. Bauhaus přesto v moderním umění, zejména pak v architektuře, zanechal nesmazatelnou stopu. Dnes komplex budov slouží jako škola i muzeum a je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Hlavní budova Technické univerzity Bauhaus, VýmarHlavní budova Technické univerzity Bauhaus, Výmar

Oslavte 100 let hnutí Bauhaus v Berlíně

S příchodem roku 2019 hnutí Bauhaus oslaví jubilejní rok své existence a u této příležitosti se v termínu od 16. do 24. ledna 2019 bude konat festival „100 let hnutí Bauhaus“ v renomované Berlínské akademii umění na Hanseatenweg ve čtvrti Tiergarten. Pro nejmenší bude připraveno hrané i loutkové divadlo a nejrůznější kreativní hry. Dospělé návštěvníky festivalu potěší futuristické koncerty a instalace, taneční i filmový program nebo série přednášek a workshopů. Nabitý program festivalu nabídne řadu nejrůznějších možností jak objevit dědictví i nové podněty této umělecké formy. Na své si přijdou jak kovaní experti v oblasti Bauhausu, tak i úplní nováčci historií Bauhausu nepolíbení.

Na festivalu se předvede více než stovka významných umělců z celého světa. Za všechny jmenujme jen pár z nich. Se svou hudební skladbou Bau.Haus.Klang. Harmony, která vznikla speciálně pro účely festivalu a v duchu Bauhausu je značně experimentálního ražení, vystoupí jazzový klavírista a skladatel Michael Wollny. Díky Das Totale Tanz Theater se návštěvníci festivalu budou moci ponořit do fascinujícího uměleckého světa pomocí nejmodernější digitální technologie. Zažijí působivou taneční kompilaci, která zkoumá vztah mezi člověkem a strojem, prostřednictvím virtuální reality. Robert Wilson, jeden z předních světových divadelních režisérů, představí hru Krapp’s Last Tape, která v sobě dokonale snoubí pohyb, osvětlení a hudbu.

Další potřebné informace o festivalu v angličtině najdete na www.bauhausfestival.de.

Avantgardní Univerzita Bauhaus ve Výmaru je střediskem moderní uměníAvantgardní Univerzita Bauhaus ve Výmaru je střediskem moderního umění

Na návštěvě ve Výmaru, kolébce Bauhausu

Výmar, město dějinných velikánů, od spisovatelů a filozofů, přes hudebníky, až po výtvarníky a architekty, láká svou neopakovatelnou atmosférou a bohatým kulturním dědictvím návštěvníky ze všech koutů světa.

Pokud trávíte svou dovolenou ve Výmaru a jste fanoušky jednoduchých forem ve stylu Bauhausu, kromě budovy výmarské univerzity, která byla navržena architektem Henrym van de Velde, si užijete také prohlídku domu Haus am Horn nebo se můžete zajít podívat přímo do Bauhaus-Museum. Celkem šestnáct výmarských budov postavených ve stylu Bauhaus je zapsáno na Seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Výmar proslul nejen jako kolébka Bauhausu, ale také svými výstavními parky a zahradami, které se táhnou kilometry podél řeky Ilm a určují charakter města. V největším a nejznámějším z parků stojí malý zahradní domek, v němž odpočíval Johann Wolfgang von Goethe a park si tak vysloužil přízvisko Goethův. Sám Goethe se na úpravě parku podílel a kromě uměle zbudovaných zřícen přišel také s nápadem Římského domu, který sloužil jako letní sídlo vévody Karla Augusta. Budova vyrostla v letech 1792–1997 jako první stavba v uměleckém stylu označovaném jako výmarský klasicismus. Dnes v něm najdeme vyhledávané muzeum.

V těsné blízkosti Výmaru leží další krajinářský park, který kromě dubové aleje zdobí i barokní palác Belveder s důmyslnou zahradou. Tvůrci se nechali inspirovat velkolepým komplexem ve Versailles, který nechal postavit francouzský král Ludvík XIV.

Národní park Saské Švýcarsko, SaskoNárodní park Saské Švýcarsko, Sasko

Posledním parkem, který je ze všech tří nejmenší, je Tierfurtský park. Všechny tři parky byly v roce 1998 vyhlášeny Organizací OSN za součást světového dědictví.

Pokud jste fascinováni historií, bude pro vás Výmar to pravé ořechové. Město, ač nevelkých rozměrů, disponuje minimálně dvěma desítkami různorodých muzeí.

Na své cestě za historií byste neměli minout Goethův dům nebo Schillerův dům, které vás přenesou právě do doby, kdy tito velikáni ve Výmaru žili a tvořili. Dále by vaše kroky měly směřovat k překrásné knihovně v rokokovém stylu, která vznikla na popud vévodkyně Anny Amalie. Přestože knihovnu v roce 2004 postihl požár, který poničil řadu cenných děl, je knihovna nyní po rekonstrukci opět zpřístupněna veřejnosti. V barokním zámku přímo v centru města si potom můžete dopřát unikátní sbírku malířských děl od středověku až po moderní období.

Více o oslavách 100 let Bauhausu ve Výmaru se dozvíte zde: www.germany.travel/bauhaus.


10.01.2019, Aneta Michalcová


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Sejdeme se na Svatém Tomáši! OK, ale v Karibiku nebo v Atlantiku?!