HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

POSLEDNÍ DISKUSE

Další místa a pamětihodnosti Moldávie

Ve vesnici Tipova na skalnatém břehu řeky Nistru je největší ortodoxní jeskynní klášter Moldávie a Východní Evropy vůbec. Byl postaven dávno před obdobím feudalismu a vytvořila se zde velká komunita mnichů.CAPRIANA

Malebná vesnička na západ od Kišiněva s klášterem, který je považován za centrum moldavské pravoslavné církve. Nejstarší kostel Přijetí Panny pochází ze 14. století, kostel sv. Mikuláše z 19. století a kostel sv. Jiří z 20. století. Téměř padesát božích sluhů o celý areál pečuje, aby tak vzdali hold svému pánovi. Zajímavý je i místní kostel, který je renovován svépomocí místních obyvatel, včetně moderního ikonostasu. Ve vesničce jakoby se svět a čas nenávratně zastavil. V malebných domcích se stále žije tak jako před lety.

COMRAT

Město slouží jako správní středisko autonomní republiky Gagauzie v jižním Moldavsku, známé především díky turecky mluvící křesťanské menšině. Její muslimští předci odtud utekli během rusko-turecké války v 18. století. Cena za návrat do tohoto regionu byla přechod na křesťanství. Comrat je jedním z nejdůležitějších univerzitních měst Moldavska. Roku 1990 byl ale místem krvavých srážek mezi moldavskou armádou a gagauzskými nacionalisty během ustanovení nezávislosti této autonomní republiky. Comrat neoplývá bohatstvím památek. Je zde pouze zajímavé etnografické muzeum o dějinách Gagauzů, kostel, který je zároveň centrem gagauzské pravoslavné církve (jezde například zajímavý Otčenáš v gagauzštině). Z administrativních budov je zajímavá budova Gagauzského parlamentu (Gagauz Halk Toplusu).

ORHEI

Starobylé město je plné pozůstatků dávných civilizací. Je až záhadné, jak mohly jednotlivé památky přežít ničivý zub času. Už pouhá procházka mystickým městem vás alespoň na okamžik vrátí zpět do dávné minulosti, kdy se ulicemi proháněly děti chudých řemeslníků, ale v rozkvetlých zahradách se učily děti boháčů. Kdy se obyčejní lidé dřeli, ale stěží uživili rodinu, kdy panovníci vkládali obrovské peníze do luxusních zdobených sídel a paláců. Ve zbytcích této středověké vesničky můžete vidět části mešit, dvě mauzolea, stanice obchodníků a karavan, lázeňské domy i typicky moldavské stavby včetně klasického moldavského domu. Vstupné je poměrně příznivé. Zbytek komplexu městečka zahrnuje starobylou tvrz, postavenou neúnavnými staviteli už ve 14. století a zničenou stejně neúnavnými Tatary o sto let později. K dalším z pozoruhodných míst patří starodávný klášter ve vápencové skále. Za zmínku stojí i poustevna, která ve 13. století sloužila chudým mnichům v jejich službě Bohu. Ve válečných dobách, kdy byla každá místnost potřeba, ji však využívali i ostatní obyvatelé okolí, a to jako dokonalý úkryt. Poustevna je vlastně jedním velkým bludištěm, které tvoří spleť kamenných chodeb, do nichž dopadá světlo jen úzkými pravoúhlými dveřmi vytesanými ve skále.

TIRASPOL

Hlavní město samozvané Podněsterské republiky, která vyhlásila samostatnost v roce 1991, ale zatím se jí nepodařilo získat uznání. Nejzajímavější je centrum s prezidentským palácem v typicky sovětském stylu, před nímž stojí socha Lenina. Naproti přes ulici je pomník afghánským vojákům. Celému poměrně prázdnému prostranství vévodí socha generála Suvorova.

KLÁŠTERY

KLÁŠTER TIPOVA

Ve vesnici Tipova na skalnatém břehu řeky Nistru je největší ortodoxní jeskynní klášter Moldávie a Východní Evropy vůbec. Byl postaven dávno před obdobím feudalismu a vytvořila se zde velká komunita mnichů. V roce 1776 začal klášter prosperovat, když byl rozdělen na části masivními sloupy. Během sovětského období byl klášter uzavřen a zničen. Od roku 1975 byly ruiny kláštera postupně obnovovány. Traduje se, že se v tomto klášteře konala svatba vladaře Stefana cel Mare a jeho ženy Marie Voichita. Jiná legenda praví, že mytologický básník Orpheus strávil své poslední roky života v kopcích, kde stojí klášter a byl pohřben v ústraní u vodopádu.

KLÁŠTER SAHARNA

Klášter Svaté Trojice Saharna můžete navštívit 110 km severně od Kišiněva. Klášter leží na pravém břehu řeky Nistru a je jedním z největších potních míst věřících v Moldávii. Můžete zde obdivovat unikátní ostatky Sv. Cuvios Macarie a nahoře na skále otisk šlépěje Sv. Marie. Podle legendy mniši z kláštera jednou spatřili na vrcholku skály zářící postavu Sv. Marie. Když se mniši vydali hledat záhadnou postavu, nalezli v zemi otisk šlépěje. Díky této legendě získal klášter pověst svatého místa.

KLÁŠTER V CORDII

Oblast Codrie na západ od Kišiněva, ponořená do hlubokých lesů, v sobě mimo jiné skrývá i mnoho klášterů a kostelíků, nad jejichž hodnotou by nejeden historik zaplakal štěstím. Nejznámější a nejstarší je klášter Capriana, dále Hincu, umístěný na vrcholku hory, vedle skály s údajně léčivým a také Orhieiul Vechi, rozsáhlý klášter tvořený jeskynními komplexy a navzájem propojenými podzemními chodbami.

ZÁPADNÍ MOLDÁVIE

Neporušená příroda a její nepopsatelná krása na západě země v 19. století ohromila i ruského spisovatele Alexandra Sergejeviče Puškina, který sem rád jezdil a sbíral inspiraci pro svá díla. Puškin má v Kišiněvu i muzeum v domě, kde pobýval, nejraději však navštěvoval malebnou vesnici Dolnici a oblast Dolna s velkým národním parkem.

SEVERNÍ MOLDÁVIE

Krajina na severu země nabízí pestrou paletu vyžití. Pro dějepisomily mnoho středověkých vojenských pevností a hradů jako Tipova, Saharna, Rudi nebo Soroca, ale také řeky a jezera, v nichž se dá podle místních nejlépe rybařit.Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Good price and good quality!
Sponzorováno