HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

Thajsko


POSLEDNÍ DISKUSE

BANGKOK

HISTORIE

Více než dvěstěletá historie Bangkoku je přímo spjatá s dynastií Chakri, která vládne ještě dnes. Když byl v roce 1782 korunován Rama I. (zakladatel dynastie), jedním z jeho prvních rozhodnutí bylo zřízení nového hlavního města. Často se mylně uvádí, že Rama I. založil Bangkok jako hlavní město, ale tím v té době bylo Thonburi (dnešní levý břeh řeky Chao Phraya).Bangkok jako osada na pravém břehu řeky byla známá již několik set let před tím a byla i častou zastávkou evropských obchodníků na jejich cestě do Ayutthayi. Oddělování Thonburi a Bangkoku není zcela správné. Král Taksin zvolil Thonburi za své hlavní město, ale svůj palác a všechny další hlavní stavby nechal postavit na pravém břehu řeky, tedy v Bangkoku. Taksinovým záměrem bylo mít řeku, protékající hlavním městem a ne mimo něj. Poučen tragédií po útoku Barmských armád na Ayutthayu v roce 1767 chtěl získat možnost úniku po řece Chao Phraya pro své lidi a vojáky. Jeho cílem byla pevnost v Chantaburi na východním pobřeží poblíž dnešní Kambodži.

Na druhou stranu, když se Chao Phaya Chakri stal Králem Siamu, nebyla již barmská hrozba zdaleka tak významná ; Siam byl znovu silný a schopný vyrovnat se se Barmě. Rama I. již nemyslel na snadnou únikovou cestu, ale na silnou obranu. Neměl již v úmyslu opouštět své hlavní město, ale v případě barmského útoku ho chtěl rozhodně bránit. Z tohoto pohledu sloužila řeka protékající městem jako zabezpečený vstupní bod. Proto se rozhodl zanedbávat západní, větší stranu kterou bylo Thonburi a místo toho koncentroval všeho důležité na východní stranu. Toto zahrnovalo samozřejmě nejdříve ze všeho jeho vlastní palác.

Aby získal místo pro nový palác bylo nutno přesídlit čínskou osadu na východním břehu. Ta byla přenesena asi tři kilometry na jih do oblasti později známé jako Sampheng. Číňané ještě žijí v této oblasti a Sampheng Road je dnes slavná čínská nákupní oblast (poté co to byla po mnoho desetiletí pochybná čtvrť ).

Práce na Velkém paláci a Chrámu smaragdového Buddhy byly dokončeny v roce 1785. Nové hlavní město nyní více méně pokrývalo území na východní straně Chao Phayi a začalo používat nové jméno "Krung Thep Maha Nakhon Amorn Rattanakosindra Mahindrayutthaya Mahadilokpop Noparattana Radchhani Burirom Udom Rachnivet Mahastan Amorn Pimarn Avatarn Satit Sakatuttiya Vishnukarm Prasit." V češtině: "Město andělů, velké město, věčné a nádherné sídlo hinduistického boha Indry, vznešené město, kde je uloženo devět skvostných drahých kamenů, diamant, rubín, smaragd, žlutý safír, granát, modrý safír, měsíční kámen, zirkon, kočičí oko, královské město s mnoha velkolepými paláci a stavbami, věčné město, kde sídlí bohové a má svůj domov hinduistický bůh Krišna, město stvořené bohem Višnou." Je zvykem krátit ho na Krung Thep. Na západě se dále používá jméno Bangkok.

NĚCO O SOUČASNOSTI

Plný název města je 16-slovný a je zapsán pro svou délku v Guinessově knize rekordů. Co k Bangkoku říci? Mohli bychom zde použít jako paralelu známé rčení o New Yorku a napsat „Cokoli řeknete o Bangkoku, může být pravda.“

Tato metropole má mnoho „nej“ v kladném i záporném smyslu. Je například údajně dnes nejznečištěnějším městem na světě, co se smogu týče, a v tomto ohledu předstihla i nechvalně známé Ciudad de Mexico. Je pokládáno za nejteplejší mezi 105 největšími městy – průměrná roční teplota je zde 28,3 stupně. Je také známé každodenními dopravními zácpami. Ti z vás, pro něž je toto první kontakt s tak velkým městem, možná zažijí kulturní šok. V Bangkoku žije podle neoficiálních údajů okolo 9 milionů obyvatel a některé prameny hovoří i o 12 milionech, přesná čísla téměř nelze zjistit vzhledem k nekontrolovatelnému přistěhovalectví z venkova. Zároveň však Bangkok patří k nejoslnivějším městům na světě. S rušným nočním životem a trhy, obchody, restauracemi a skvostnými waty (chrámy), paláci a parky skrývá pro každého něco.

Bangkok byl založen r. 1782 prvním panovníkem dynastie Chakri Ramou I. na levém břehu řeky Chao Phraya přímo naproti bývalému královskému městu Thonburi, založenému ve druhé polovině 18. století (1767) generálem Taksinem poté, co bylo zničeno dosavadní sídelní město Ayutthaya. Byl vystaven na vysušených bažinách a z tohoto důvodu nebylo a není možné zde vybudovat podzemní dráhu, což má za následek právě zmíněnou kritickou situaci se znečištěným ovzduším a dopravními zácpami. Do budoucna by ji, alespoň částečně, měla řešit nadzemní elektrická dráha. První dvě trasy jsou již v provozu.

Bangkok je velmi moderní město se spoustou bank, úřadů, universit, obchodních domů, cestovních kanceláří, restaurací, hotelů atd., které si však – zvláště v některých svých částech – ponechalo svou orientální tvář. Asi největším překvapením je pro průměrného Evropana přátelské chování lidí a jejich úsměvy. Snad je to hluboce zakořeněným buddhismem a jeho filosofií „nelpění na majetku“, ale v Thajsku se téměř nesetkáte s krádežemi. Samozřejmě že Bangkok, jako každé velkoměsto, tvoří výjimku. Avšak ve srovnání s evropskými metropolemi, Prahu nevyjímaje, není riziko okradení větší, spíše naopak. Neznamená to, že byste si na své věci neměli dávat pozor, ale není nutné se příliš obávat.

Bangkok neboli Benátky Východu leží na naplavených březích řeky Chao Phraya, pouze několik kilometrů nad ústím této řeky do Thajského zálivu. Je to residence královské rodiny a setkávají se zde všechny hospodářské, průmyslové a finanční tepny, je to nejdůležitější thajský přístav a žije zde přes 10% všech Thajců. Bangkok je věrným obrazem země, která již několik let vykazuje nejvyšší hospodářský růst na světě a zároveň je symbolem exotiky Dálného východu. Střed živé tradice a západní kultury je zároveň fascinující i iritující: meditační domečky na střechách vysokých bankovních domů, náboženské rituály u příležitosti otevírání nejmodernějších obchodů a posvátné stromy lemující ulice. Bangkok je středověk a moderní doba zároveň - vedle sebe, na sobě, i přes sebe... Hektika velkoměsta je proložena nesčetnými chrámy a turistickými lákadly. Neměli byste opomenout na výlet do nedaleké Ayutthayi (rozvaliny bývalého hlavního města), orientálně barvitý plovoucí trh Damnoen Sadduak, královské letní sídlo Bang Pa In, nebo Nakhon Pathom s největší pagodou na světě.

 

Fakta a kuriozity

- 500 chrámů a svatyní, 200 mešit, 88 kostelů

- 180 nemocnic a zdravotnických zařízení

- 164 univerzit, vysokých škol a fakult, 1500 škol a školních zařízení

- 75 supermarketů, 220 obchodních domů, 310 tržnic

- 1250 bank a expozitur

- 900  benzínových čerpadel

- 7 400 ťuk ťuků (tříkolová motorová rikša)

TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Většina turistů "tlačená" časem a zájmy cestovních kanceláří se omezuje na základní okruh, který zahrnuje obvykle následující místa: Královský palác, Wat Phra Kaeo, Wat Pho, Wat Traimit, Wat Arun, případně projížďku po řece. Konec výletu je tradičně v některé Gems gallery. Bangkok ale nabízí mohem víc. Pokud Vás od toho neodradí často dusná atmosféra velkoměsta, můžete se tu potulovat celé týdny. Stačí si jen vybrat ze stovky tipů rozdělených do následujících sekcí:

Královský palác

Hlavním místem, ke kterému směřují kroky snad všech návštěvníků Bangkoku, je toto bývalé sídlo thajských králů. Leží v centru, na umělém ostrově Ratanakosin poblíž břehu řeky Chao Phraya. Celý areál má rozměry 500 x 400 m a je obehnán hradbami o délce téměř 1900 m. Je jednou z mála památek, kde platí striktní nařízení ohledně oblečení – dlouhé kalhoty a zakrytá ramena (oblečení zde lze zapůjčit asi za 25 bht). Výstavba tohoto pozoruhodného komplexu byla zahájena se založením nového hlavního města v r. 1782. Měl se stát místem, kam bude uložena nejuctívanější soška Smaragdového Buddhy, a sídlem krále. Ačkoli dnes žije královská rodina v Dusitu, Wat Phra Keo je stále nejposvátnějším chrámem v Thajsku.

Vstupné je 200 bht a zahrnuje v sobě vlastně tři vstupenky. První je do areálu Královského paláce, druhá do musea mincí a třetí pak do tzv. Vimanmek Teak Mansion (viz dále). V areálu Královského paláce uvidíte buddhistické stúpy (čedí), chrámový komplex (wat), ale také maketu známého kambodžského Angkor Vatu. Ústřední budovou je Wat Phra Keo, chrám Smaragdového Buddhy – tj. sošky, jejíž osud provází thajské dějiny od období počátků království Lan Na. Vnitřní stěny chrámu jsou pokryty malbami s výjevy z eposu Ramakien (thajská verze slavné Rámajány). Za jeho autora je považován král Rama I. Ve stručnosti zmiňme alespoň základní děj tohoto hinduistického eposu:

Jádro eposu tvoří světský příběh minimálně ze 3.–4. století př. Kr. o princi Rámovi a princezně Sítě. Náboženské prvky v něm však postupně nabyly na významu a Ráma se postupně mění z krále-válečníka v boha-válečníka. Ramakien není pouhým příběhem válečné slávy, nýbrž i kodexem pravidel mezilidských vztahů, povinností krále i běžného člověka. Ráma žil příkladným životem. Když dosáhl dospělosti, dostal za ženu Sítu – symbol čistoty. Jeho otec, král Dašaratha, ale musel dostát starému slibu a oba novomanžele poslal na 14 let do vyhnanství. Oba spolu potom žili v divočině, když jednoho dne Sítu unesl zlý král Lanky Thotsakan (v indickém originále Rávana). Ráma ji našel po mnoha letech a za pomoci svého přítele opičáka Hanumana ji osvobodil. Poté usedl Ráma konečně na trůn. Přestože věděl, že Síta zůstala neposkvrněná, její dlouholetý život s jiným mužem vrhl na Rámu stín zneuctění. Na nátlak svých poddaných se nakonec Ráma Síty zřekl. Ta, aby dokázala, že zůstala celou dobu čistá a zachovala Rámovi věrnost, požádala Matku zemi, aby ji pohltila. Ráma se s touto ztrátou nemohl vyrovnat a také raději zvolil smrt.

Pokud vyjdete zadní branou, dostanete se do prostor bývalého královského paláce, kde stojí za zhlédnutí trůnní sál dynastie Chakri; najdete zde i museum mincí, do kterého platí druhý díl vstupenky. Nedaleko Královského paláce se nachází největší a nejstarší chrám v Bangkoku, v jehož areálu je též první universita a stále jedno z nejdůležitějších center vzdělání, hlavně tradiční medicíny a thajských masáží. Je to chrámový komplex Wat Pho a říká se mu také „chrám ležícího Buddhy“, podle zdejší sochy ležícího Buddhy, která je se svou délkou 46 m a výškou 15 metrů největší v Thajsku. Je pokryta zlatem a chodidla jsou vykládána perletí na 108 místech vyznačujících pravého Buddhu. Je zde také 108 misek a prý vám přinese štěstí a dlouhý život, když do každé z nich vložíte minci.

Další zajímavostí je tzv. Čedí čtyř králů (vstupné 20 bht). Centrální zelenou stúpu postavil Rama I. a jsou zde zbytky svatých obrazů Buddhy ze staré Ayutthaji; další tři, totiž bílé, žluté a modré čedí stavěli další panovníci a jsou zde uloženy ostatky Ramy I. a Ramy II. Modré čedí si současný král Rama IX. nechává pro sebe. Prostředí chrámu je velmi příjemným a klidným místem, jakousi oázou v centru rušného velkoměsta.

 

Chrám Wat Arun neboli ´chrám ranního úsvitu´, leží na opačném břehu řeky Chao Phraya a je významnou dominantou, kterou nelze přehlédnout při plavbě po řece. Byl postaven v 18. století za krále Taksina. Je to největší práng v Bangkoku, tj. svatyně ve tvaru kulaté věže s typickými znaky khmerské architektury. Tyčí se do výšky 82 metrů a představuje posvátnou horu Méru, nebeské království hinduistického boha Indry. Až do poloviny věže se dá vystoupit po příkrém schodišti. Cihlové jádro je pokryto mozaikou z úlomků čínského porcelánu. Tato výzdoba je typická pro rané období Rattanakosin (tj. bangkocké období), kdy čínské lodě, které připlouvaly do Bangkoku, používaly tuny starého porcelánu jako balast. Wat Arun je otevřený denně od 8.30 do 17.30 hod. a vstupné je 30 bht.

Zajímavý je i chrám Wat Saket, který je postaven na umělém kopci, tzv. Zlatém pahorku. Kopec vznikl, když se velké čedí, postavené Ramou III., zřítilo a suť byla ponechána na místě, až postupně zarostla travou. Rama IV. pak na vrcholku vybudoval malé čedí  a později jeho syn Rama V. postavil chrám, do něhož uložil ostatky Buddhy, které dostal jako dar od britské vlády. Během 2. světové války byly dobudovány zdi okolo pahorku, aby se zabránilo erozi. Vstupné na vrcholek kopce je 20 bht.

Další zajímavostí je museum královských lodí, které se nachází u Malého bangkockého kanálu (Khlong Bangkok Noi) poblíž mostu Phra Pin Klao. Tyto lodě jsou používány jen k určitým obřadům a slavnostem. Největší z nich je 50 m dlouhá a její posádku tvoří 50 veslařů. Nejzajímavější je „suphannahong“ – králova osobní loď. Vstupné stojí 30 bht. Otevřeno je denně od 8.30 do 16.30 hod.

Wat Traimit (chrám Zlatého Buddhy) se nachází v čínské čtvrti poblíž hlavního nádraží Hualamphong. Je v něm asi 3,5 m vysoká socha sedícího Buddhy, která je zhotovena z pěti tun čistého zlata. Socha je asi 700 let stará. Její cena byla v roce 1992 vyčíslena na 98 milionů DEM. Dle pověsti vám svatost zlatého Buddhy požehná štěstí a vyplní vám všechna vaše přání.

Jedním z nejkrásnějších chrámů v celé zemi je Wat Benchamabophit, který se nachází nedaleko budovy parlamentu. Vybudoval ho Rama V. v roce 1900 z bílého karrarského mramoru. Chtěl v chrámu umístit jedinečnou sochu Buddhy. Nařídil proto roztavit pozlacená děla a přijímal zlaté mince od lidí, kteří chtěli vykonat dobrý skutek. Tak vznikla jedna z nejuctívanějších soch v Thajsku – Buddha Džinarádža, jež je ovšem kopií původní sochy z Phitsanuloku. Podle králova přání je pod ní uložena urna s jeho popelem. Nádvoří lemuje galerie s dlouhou řadou bronzových vypodobení Buddhy, přivezených z různých asijských zemí.

Vimanmek Teak Mansion je třípatrová budova postavená ze dřeva zlatého teaku. Na začátku 19. století v něm žil král Rama V. Má 81 místností, v nichž jsou některé královy osobní věci. Co je na domě nejzajímavější, je teakové dřevo, které kdysi bylo hlavním vývozním artiklem Siamu a ještě dnes hraje v exportu důležitou roli. Prohlídky v angličtině jsou každou půlhodinu od 11.15 do 15.00 hod. a trvají hodinu. Během prohlídky uvidíte 30 místností. Otevřeno je od 9.30 do 15.15 hod., ve venkovním amfiteátru se dvakrát za den, v 10.30 a ve 14.00 hod. konají ukázky thajských tradičních tanců. Vimanmek Teak Mansion leží podél ulice U Thong Nai, mezi ulicemi Si Ayutthaya a Ratwithi.

 

Tipy cestovatelů:
Z bangkokskeho letiste se na Khao san nejlevneji dostanete autobusem 551, kterym pojedene k Victory monument, odtud linkou 59 k Demokracy monument - zaplatite necelych 60 B. U Victory monument je velky kruhak a stavi primo na nem hodne autobusu, zastavka toho vaseho bude v useku tesne pred odbockou na vas smer, dostanete se tam nadchodem. Letistni autobus primo ke Khao stoji 150. Linka 556 z letiste nejede, i kdyz na strankach letiste je uvedeno, ze je v provozu, na zastavce je ale lika skrtnuta

Pokud chcete levne cestuvat tuktukem po nejakych pamatkach, zkuste najit tuktukare, ktery vam udela cenu za to, ze s nim pujdete dobrovolne do 2-3 kramku i kdyz nebudete kupovat. Dostavaji provize za to, ze vas tam privezou, chvilku se tvarte, ze se divate a pak odejdete. Chce to najit cloveka, ktery je ochotny a mit trochu casu, le nebude vas to stt vic jak pul hodky.
Nebertesi tuktuk na Khao san, mohou tam jen privilegovani a jsou drazi a nechteji prilis smlouvat. Radeji jdete na hlavni k Demokracy monument a na nekoho si mavnete. Na otazku za kolik zacinaji smlouvat na polovicni castce nez na Khao.

V Bangkoku doporucuji krom klasickych pamatek Muzeum kralovskych barek. Je problem ho najit, je tesne za mostem pres pritok do Chao Phraya. Kdyz pujdete smerem od severniho nadrazi a most prejdete, je to asi po 50 metrech za mostem doprava. Jsou tam male sipky, ale jsou spatne videt a povedou vas uzkyma chodnickama desnym slumem. Nebojte se, jdete ale opravdu spravne. Lode jsou opravdu nadherne, jen se spatne foti, je tam dost sero. Pozor, mnozi taxikari nevi, kde muzeum je.

Tuk tuky v Bangkoku přijdou často na více peněz než taxíky. Taxíkem přejedete celý Bangkok (za použíti taxametru) za 60-90 Bahtu. Na kratší cesty vám bude stačit často 40-50 bahtů. Tuktukáři většinou začínají smlouvat na 150-200 bahtu.Diskuse


Marek
Marek

Neškodil by aspon lehký update...

08. 01. 2016, 14:58:27

Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

RSS této diskuze

CESTOVATELSKÝ TWEET

Kam se nedá autem, busem vlakem, tam lze pěšky nebo na bicyklu...