HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

Nepál


POSLEDNÍ DISKUSE

Lumbini - rodiště Buddhy

Nejvýznamnější nepálské historické místo, rodiště Buddhy. O tom, kdy přesně se Buddha narodil, se vedou spory, ale pravděpodobně to bylo v roce 543 př. n. l. Jako Buddhovo rodiště je však všeobecně uznáváno Lumbini.Zde jej porodila jeho matka Májádéví a právě odsud se začalo šířit jedno z hlavních světových náboženství, buddhismus. V současné době se v Lumbini realizuje plán výstavby velké památkové zóny o rozloze několika kilometrů čtverečních. Součástí zóny mají být kláštery, kulturní centra, parky a vodotrysky.

Centrum areálu tvoří Posvátný háj (Sacred Garden), kde se nacházejí archeologické poklady související s Buddhovým narozením. Severně leží klášterní zóny (ve výstavbě), obklopující velkou Pagodu míru (Shanti Stupa).

Posvátný háj, kde se údajně Buddha narodil, byl znovuobjeven až koncem 19. století. Uprostřed háje stojí chrám Maya Devi, v jehož základech se dochovalo zdivo ze 3. století př.n.l. a je tak nejstarší známou stavbou v Nepálu. Celý chrám byl ovšem necitlivě zrekonstruován a zakrývá ho nevzhledná střecha. Uvnitř lze spatřit pamětní kámen, který je podle dobových záznamů umístěn přesně v místě Buddhova narození. Na západ od chrámu stojí Ašókův sloup (Ashoka Pillar). Vzhledově trochu připomíná komín, avšak nápisy hovořící o Ašókově (Ašóka – indický šířitel Buddhova učení) návštěvě tohoto místa v roce 249 př.n.l. jsou nejvěrohodnějším důkazem, že se zde Buddha skutečně narodil.

Choti krále Šuddhódana z rodu Šákjů Máje se jednou zdálo, že do ní ve snu vstoupil bílý slon. Zanedlouho poté zjistila, že čeká dítě. Jak se čas porodu blížil, královna se podle tehdejšího zvyku vydala na cestu do domu svých rodičů v Dévadaze, kde měla porodit. Na cestě si chtěl průvod odpočinout a osvěžit se v háji Lumbiní. Když zde Mája i s doprovodem zastavila, ucítila, že porod již nelze dále odkládat a porodila na místě. Podle tradice rodila ve stoje, a zatímco se jednou rukou opírala o strom, dítě jí vyšlo z levého boku. Stalo se tak kolem r. 564 př.n.l. a chlapec, budoucí zakladatel buddhismu, dostal jméno Siddhárta Gautama.

Lumbiní, i když je to jedno z největších buddhistických poutních míst (patří mezi čtyři posvátná místa buddhismu na Indickém subkontinentu), nenabízí impozantní architekturu ani působivou atmosféru jako např křesťanský Betlém nebo muslimská Mekka. Návštěvník musí oplývat fantazií, aby si dokázal představit za archeologickým komplexem slavnou minulost tohoto místa.

Areál je rozdělen do dvou částí – Posvátného háje, jenž je spojován s narozením Siddhárty, a tzv. klášterní zóny, která je postupně zaplňována chrámy, pagodami a kláštery buddhistických komunit z celého světa.

Posvátny háj byl v dávné minulosti dobře udržovaný sad. Krátce po Buddhově smrti byl vysvěcen a podle kronik se těšil oblibě poutníků. Ve 3. století př.n.l. jej navštívil velký indický panovník Ašóka, horlivý šiřitel buddhismu a mecenáš buddhistické obce. Ašóka v Lumbiní pobyl několik týdnů a nechal tu vystavět nejednu stúpu a viháru – klášter. Ašóka nechával na hranicích svého území vztyčovat sloupy zakončené ozdobnou hlavicí, do nichž byly vytesány edikty. Ty měly dvojí účel – vyznačovat hranice impéria a zároveň šířit buddhistickou víru. Jednou ze dvou hlavních atrakcí Lumbiní je právě Ašókův sloup, na kterém stojí, že panovník na počest své návštěvy v r. 249 př.n.l. osvobodil Lumbiní od placení cla. Sloup byl v 7. století n.l. zasažen bleskem, který jej rozpůlil. Až později byl svázán ocelovými obručemi.

Druhou co do významu nejdůležitější atrakcí je chrám Mája Déví, zasvěcený matce Siddhárty. Chrám byl postaven na místě, kde královna Mája porodila svého syna. Původní chrám, i když prošel několika opravami a částečnými rekonstrukcemi, nevydržel nápor prorůstající vegetace. Musel být proto na konci 20. století zbořen a na jeho místě byl vybudován chrám zcela nový. V základech původního chrámu se našlo zdivo z 3. století př.n.l., a byl tak nejstarší známou zděnou stavbou na území dnešního Nepálu. Také vodní nádrž v bezprostřední blízkosti chrámu byla zcela zrestaurována na místě, kde podle legendy vykonala královna před porodem očistnou koupel.

V rámci klášterní zóny je nejpozoruhodnější stavbou Lumbiní Šánti stúpa neboli Pagoda míru. Novodobá monumentální stavba byla dokončena v r. 2001 za podpory japonské buddhistické organizace Nippozan Myohoji, která vybudovala podobných stúp po celém světě sedmdesát.


Praktické informace

Do Lumbini se nejpohodlněji dostanete letecky. Letiště se nachází v cca 20 km vzdáleném městě Bhairava, oficiálně přejmenovaném na Siddhartha Nagar. Pokud cestujete autobusem, tak je nejlepší vystoupit na velké křižovatce na severním okraji Bhairavy (odkud jezdí množství přímých spojů do celého Nepálu) a zde přesednout na místní autobus. Lumbini je rovněž možné navštívit při cestě z/do Indie přes nedaleký hraniční přechod Sunauli.

Levné ubytování seženete ve vesničce Budha Nagar (také Lumbini Bazar), která leží přímo u vstupu do komplexu. Stravovat se můžete v místních jídelnách nebo v restauraci Lumbini Garden Restaurant v areálu. Ve vesničce existuje možnost připojení k internetu. Nepříjemný je značný výskyt množství komárů. Vstupné se neplatí, pouze za použití fotoaparátu či kamery je vyžadován malý poplatek.

Zpracováno ve spolupráci s China Tours.Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Nestačí snivať, konaj !