HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Festival OBZORY Pádler.cz Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

Indonésie


POSLEDNÍ DISKUSE

Santeria – náboženství zahalené mýty a zneužité drogovými gangy

Santeria – náboženství zahalené mýty a zneužité drogovými gangy

Při vyslovení názvu santeria se mnoha lidem vybaví Kuba, tajemné náboženství a krvavé oběti. Zvláštní rituály a krvavé oběti se skutečně stále na Kubě oehrávají. Jen to tajemno občas odplouvá pod náporem turistického ruchu. Počet obyvatel, hlavní město, převládající náboženství. Minimálně těmito údaji se každý vyzbrojí, než vyrazí do světa. Často na ně po chvilce zapomenete a hned splyne katolík s křesťanem a pravoslavným. Když se ale náboženství říká santería, minimálně ho vyhledáte v goooglu a zjistíte, co a jak. Po dobré půlhodince čtení se prohledáte až k drogovým gangům, které svoje obchody schovávali právě za santeriu. Anebo se dočtete o matce, která svou dceru udusila, protože jí „z těla vyháněla démony", bude vás to možná zajímat víc, než jste si na začátku mysleli.    

Přinejmenším dobrý tahák, jak kohokoliv přinutit, aby si o tomto animistickém kultu něco přečetl, je tvrzení, že se v santerii používají lidské oběti. Přestože jeden zdroj vám tuto informaci popře, v druhém, mnohem zaručenějším článku, se dočtete něco zcela opačného. Pravda bude někde na půli cesty.

Pilíře santerie

Když  byli v 16. století a později na Kubu, do Portorika, Brazílie a Trinidadu deportováni otroci z Yorubského kmene v Africe, nemohli si s sebou vzít téměř nic, jen své animistické bůžky. Celá jejich víra se až na Ostrově svobody smísila s prvky katolické víry. Misionáři, kteří otroky vlastnili, trvali na tom, aby Afričané uctívali jejich bohy, to oni také naoko dělali. Ve skutečnosti se svých bohů nevzdali, a tak vznikl jakýsi mix, který se později rozšířil i na ostatní místa Karibiku a Spojených států. Na každém místě se ale zpravidla santerii říká jinak, např. v Brazílii je to Macumba a na samotné Kubě je to Regla de Ocha.

Není překvapivé, že santeria i katolicismus mají podobné prvky a postupem času se navzájem ovlivňovaly. Obě dvě náboženství vyznávají boha nebo bohy, kterým lidé vděčí za vznik světa. Zatímco však katolíci mají své svaté, Afričané mají orishe. Kdo jsou orishové, vysvětluje Joseph Muray ve své knize Santeria. Podle něj jde o zosobněný popel, který lidé uctívají a ten jim za odměnu slouží. Popel je totiž základem kosmického života, božské přítomnosti, který je soustředěn v orishech. Každý z nich vládne jiné oblasti lidského života. Zajímavý je i tady vliv západního náboženství, každý orisha je spojován s konkrétním katolickým svatým. Proto můžeme například položit rovnítko mezi Obatalá a Pannu Marii Milostiplnou nebo sv. Barboru a orishu Changó. Navíc má každý z orishů lidské vlastnosti - může být hádavý, může milovat, podvádět nebo zabíjet. Každý z orishů má také oblíbené číslo, pokrm, tanec, barvu a symbol. Pokud se lidé chystají uctívat konkrétního orishu, je nezbytné vědět, co vlastně tento svatý má rád. Stejnou měrou a péčí, s jakou lidé vybírají obětní dary, se jim následně orishové odvděčí.

Božstva, kulty, mýty a ceremoniál obětování krve

Ceremoniály santerie na Kubě nejsou žádným tajemstvím. Nikdo se nemodlí za zavřenými dveřmi, právě naopak. Tento karibský ostrov žije hlavně z příjmů, které mu zajišťuje cestovní ruch, a tak turisté, kteří jsou ochotní platit za všechno, jsou vítáni i při takových příležitostech, jakými je uctívání svatých. Místní lidé se rádi podělí o své zážitky, pokud se jich zeptáte na toto učení, s radostí vám vysvětlí, jak santeria funguje, a klidně vás přizvou i k samotnému obřadu. Na jednu věc ale nezapomeňte - na dary pro mocné orishe.

Nejčastějšími artikly, které lidé používají jako obětní dary jsou zvířata - kozy, kuřata a ptáci. Nejvzácnější částí jejich těla je krev. Ztotožňuje se často s neviditelným popelem, který orishům slouží jako potrava. Lidé si tak snaží své svaté krví usmířit a získat si jejich náklonnost. V tom se santeria podobá aztéckým tradicím. Pro Aztéky je lidská krev sílou, která pomáhá slunci vycházet a zacházet. Stejně tak zvířecí krev v santerii, která je popelem života, je hybnou silou orishů. Krví mrtvého zvířete se polívají posvátné kameny. Při obřadu přijímaní nového člena se krví polije přímo jeho hlava. Tělo oběti je potom snědeno komunitou. V literatuře s také objevuje názor, že zvířecí krev je přímou cestou, jak s orishy mluvit. Jakmile duchovní požije zvířecí krev, vstoupí do jeho těla orish, který skrze něj promlouvá ke všem. Přesto je mylné se domnívat, že jako obětní dar slouží vždy zvířata. Někteří orishové si potrpí na čerstvé ovoce, sladkosti nebo třeba svíčky a někdy mohou poručit, aby konkrétní zvíře zůstalo naživu a aby se o něj lidé starali nejlépe, jak dovedou. Ve Spojených státech se objevil u soudu nejeden případ, kdy pod zástěrkou obětních darů byla zvířata masakrována. To kněží často popírají a argumentují tím, že i v běžném životě zvířata zabíjíme a konzumujeme. Když už k zabití zvířete dojde, je to vždy provedeno rychle a maso zvířete se sní. Jeho tělo je pak vystavováno před chrámy, kde probíhají ceremoniály.

Ve kterých zemích se setkáte s náboženstvím santeria

Kuba

Haiti

Karibik

Brazílie (kde ho nazývají Macumba)

Oblasti, kam se uchylovali imigranti - Florida, New York City, Los Angeles

Knihy, ve kterých se dočtete o santerii

Nejznámější orishové

Obatalá - jako božstvo čistoty a mravnosti je vždycky zobrazován v bílém, představuje rozum a spravedlnost a je považován za otce všech lidí. Např. Na Kubě má i ženskou podobu a bývá ztotožňován s Pannou Marií Milostiplnou

Yemayá - bohyně vodstva, je symbolem plodnosti, na Kubě splynula s Pannou Marií z Regly, která je patronkou Havany, její barvou je modrá

Elegguá - bůh cest, syn Obataláho, je to posel, kterého lidé využívají ke komunikaci s Orishi, je velmi šlechetný, ale dokáže být také vypočítavý a nespravedlivý

Changó - bůh ohně a války, jeho barvou je červená, představuje násilí ale i porozumění, je nejpopulárnějším jorubským orishou a svátek má  4.prosince na sv. Barboru

Orula - je jedním z nejrespektovanějších jorubských bohů, vidí do budoucnosti a může před ní lidi chránit, v katolickém náboženství mu odpovídá František z Assisi 


09.06.2008, Tereza Čápková


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 +   = 
*napište slovy, kolik je pět plus pět
 
* - antispamový filtr není vyžadován u registrovaných přispěvatelů
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Cestovaním zistíte, ako sa každý mýlil v názore na iné krajiny ....A.H
Sponzorováno