HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

Peru


POSLEDNÍ DISKUSE

HistoriePředkeramické období (4000 - 1800 př. n. l.)
3500 př. n. l.- nejstarší útržek plátna patřící do tohoto období byl nalezen při archeologických vykopávkách poblíž Huaca Prieta
2800 př. n. l. - začátek pěstování bavlny
Ranné keramické období
2000 př. n. l.- vznik jednoho z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v údolí Casmy, které se nazývá Cerro Cechín
1250 př. n. l. - z této doby pocházejí nálezy měděných ozdob a plátků

Ranný horizont (900 - 200 př. n. l.)
1200 - 800 př. n. l. - první zpracování bavlny
900 - 200 př. n. l. - vznik a vývoj náboženského střediska Chavín de Huántar
První intermediární období (200 př. n. l - 700 n. l.) končí sjednocení jak politického tak kulturního charakteru, které bylo vyvolané Chavínem. Nastává rozpad na několik malých kultur, států a náboženství. Vznik kultur Nazca, Mochica, Recuay, které ovládají zemědělství, lov, hrnčířství, tkaní látek a zpracování drahých kovů.


Střední horizont (700 - 1000 n. l.) vznik kultury Tíwanaku (Tiahuanaco)
Vznik říše a kultury Huari - začínají vznikat skutečná města a první silnice.
1000 př. n. l. - rozpad kultur Huari a Tiahuanaco, které bylo způsobeno vznikem velkého počtu regionálních královských říší
Druhé intermediární období (1000 - 1450 n. l.) na troskách center Huari a Tiahuanaco vzniká nová Mocná říše Chimú (byla založena kolem roku 1 000)
Hlavním městem této říše bylo město Chan Chan.
Rozvíjí se zpracování zlata a stříbra, vznikají pohřební rituály.

Nový horizont (1450 - 1533 n. l.)
1463 - Minchancaman, vládce Chan Chanu poražen Inky a říše Chimú padá do rukou Inků
1438 - 1471 - první vládce Inků, Pachacuteka. Incká říše – je jednou z nejvyspělejších kultur předkolumbovské doby. Inkové měli perfektní organizaci práce. Veškeré výrobní prostředky a půda byly ve státním vlastnictví, všichni obyvatelé pracovali a část úrody odváděli Inkovi. Díky skvělé organizaci si Inkové dokázali podrobit řadu kultur a vytvořit obrovskou říši.
1522 - mořeplavec Pascual de Andagoya se pravděpodobně poprvé objevuje v říší Inků.
1532 - dobyvatel Francisco Pizarro narazí asi s dvěma sty muži na 20 000 armádu v čele s Inkou Atahualpou a přesto dokáže panovníka zajmout.
1533 - poprava Atahualpy.
1542 - území Peru součástí místokrálovství Peru
1572 - smrt posledního Inky Túpata, říše byla připojena ke Španělsku.
1739 - oddělena Kolumbie, Venezuela(Nová Granada).
1776 - oddělena Bolívie, Parayuay, Uruyuay, Argentina (místokrálovství La Plata).
1780 - protišpanělské povstání (Tupak Amaru II.)
1797 - odděleno Chile.
1810 - začátek války za nezávislost
1821 - vyhlášena nezávislost Peru, osvoboditelé byli argentinský generál José san Martín a Simón Bolívar.
1824 - definitivní porážka Španělů u Ayacucha (António José de Sucre).
1864 - 66 - Peru, Ekvádor, Bolívie a Chile odrazily agresi Španělska
1879 - 84 - Tichomořská (lednová válka), Peru ztratilo kus území ve prospěch Chile (provincie Tarapacú, Arica).
1890 - 1930 - hospodářský rozmach, do země proudí zahraniční kapitál.
1928 - založena Komunistická strana (J. C. Mariátegui, roku 1932 zakázána)
1939 - 1945 - ztroskotává pokus o reformy za vlády presidenta M. P. Ugartecha.
1941 - 42 - válka s Ekvádorem
1945 - vstup Peru do 2. světové války na straně Spojenců
1945 - 48 - v čele vlády J. Bustamante, legalizace komunistické strany
1948 - 56 - vojenská diktatura, zákaz demokratických stran a organizací
1956 - pád diktatury
1962 - dekret o pozemkové reformě
1963 - zvolen prezident Fernando B. Terry, který vyhlásil v zemi program reforem, ale 3. 10. 1968 nastal vojenský převrat a byly zestátněny společnosti s americkým kapitálem.
1969 - pozemková reforma
1973 - zestátnění železnic a rybného průmyslu, předání vyvlastněné půdy zeměd. družstvům a bezzemkům
1975 - J. Velasco Alvárado zbaven moci, nastupuje prezident F. Morales Bermúdez
1976 - tíživá vnitropolitická situace, hospodářské potíže, vyhlášen výjimečný stav
1977 - zrušen výjimečný stav, přijat zákon na ochranu pracujících
1978 - aktivizace pravicových sil, snaha levicových a demokr. stran o vytvoření lid. fronty
1980 - volby vyhrál Belaúnde Terry, v zemi ale vznikly velké nepokoje, hospodářské potíže, chod narušovalo působení teroristických organizací a obchod s drogami.
1982 - aktivizace činnosti protivládních teroristických organizací, pokus vlády o jejich likvidaci
1983 - vítězství opozice ve volbách do místních zastupitelských orgánů
1992 - prezident Alberto Fujimori provedl převrat proti vlastní vládě, vymohl si diktátorské pravomoci, rozpustil parlament a pozastavil platnost ústavy.
2000 - nové prezidentské volby, Fujimori musel odstoupit.


30.11.2014, Redakce


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

CESTOVATELSKÝ TWEET

Nejlépe investované peníze jsou do cestování a do zážitků.