HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Zápis ze schůze předsednictva Společnosti přátel Afriky

Zápis ze schůze předsednictva Společnosti přátel Afriky

Zápis ze schůze předsednictva Společnosti přátel Afriky dne 10.10. 2011. Přítomni: Měrotská, Hesounová, Havlíček.

Témata jednání:

–         hodnocení činnosti

–         finance

–         změna v místopředsednictvu

–         projekt Zione do škol ve spolupráci s organizací SCIO

–         přednášková činnost pro školy

–         příjezd kněze Alfreda do ČR(Uganda) + program jeho návštěvy

–         seminář 15.11. 2011 pořádaný informačním centrem OSN

–         plánované akce

-30.9.2011 paní Gregerová požádala o ukončení pozice ve funkci místopředsedkyně. Na její místo byl zvolen Jan Havlíček.

v září bylo vydáno se společností s SCIO za finanční podopry  Poštovní spořitelny DVD.  DVD má název Zione (film v boji proti HIV/AIDS) byl natočen v Malawi občanským sdružením boNGO. Na DVD je logo SPA a byl vydán i plakát k filmu kde je také uvedeno logo SPA. DVD distribuovalo SCIO do všech ZŠ, SOU, SŠ, VOŠ v České republice i s plakátem na nástěnky.

Školy mohou zažádat SPA o besedu k tomuto filmu. První beseda k filmu proběhla na ZŠ v Táboře.

Besedu se žáky vedla: Monika Měrotská a Anayawoa (studentka ze Zambie studující na Jihočeské Univerzitě)

příjezd kněze Alfreda do ČR (Uganda).

Kněz Alfréd byl pozván do ČR řád. sestry. SPA bude zajišťovat přednášku na UK dne 21.12. 2011 v dopoledních hodinách a večerní setkání dne 21.12. 2011 v kostele v Jirchářích v 18:30 hod (na tuto akci budou pozvánky).

seminář 15.11. 2011 pořádaný informačním centrem OSN. Na tento seminář byla pozvána jako vystupující do 1. panelu Monika Měrotská. Vystoupí s příspěvkem za SPA.

plánované akce (do jara 2012): tříkrálová akce v kostele v Jirchářích 6.1. 2012, konference/seminář ve spolupráci s MZV (jaro 2012), akce v Mánesu (zatím v jednání)

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: