Údolí Quebrada de Humahuaca (Quebrada de Humahuaca)

Údolí Quebrada de Humahuaca (Quebrada de Humahuaca)

provincie Juyuy

Údolí Quebrada de Humahuaca sleduje hlavní linii incké kulturní stezky (Camino Inca) podél Rio Grande od jejího pramene na chladných náhorních plošinách And až k jejímu soutoku s Rio Leone asi o 150 km jižněji. V údolí se nacházejí četné důkazy o funkci této stezky jako hlavní obchodní cesty v minulých 10.000 letech. Jsou zde stopy prehistorických komunit lovců-sběračů, Říše Inků v 15. až 16. století a boje za nezávislost v 19. až 20. století.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: