Švýcarská tektonická aréna Sardona (Swiss Tectonic Arena Sardona)

Švýcarská tektonická aréna Sardona (Swiss Tectonic Arena Sardona)

kantony Glarus, St. Gallen a Graubünden

Památka zahrnuje téměř 330 km2 hornatého území Glarnských Alp v severovýchodní části země. Nachází se zde sedm vrcholů s výškou přes 3.000 m. Oblast je vynikajícím příkladem vzniku hor pevninskou srážkou. Díky tektonickému přesmyku (proces, kdy se starší, hlouběji uložené horniny dostanou na mladší vrstvy blíže k zemskému povrchu) je možné pozorovat nádherné geologické útvary. Místo má již od  18. století velký vědecký význam. Glarnské Alpy jsou zaledněné hory, tyčící se dramaticky nad úzkými říčními údolími. Jsou místem největšího post-glaciálního sesuvu půdy v centrálních Alpách.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: