Starověké Théby s nekropolí (Ancient Thebes with its Necropolis)

Starověké Théby s nekropolí (Ancient Thebes with its Necropolis)

guvernorát Qina

Théby, zasvěcené bohu Amonovi, byly hlavním městem Střední a Nové říše. S chrámy a paláci v Karnaku a Luxoru a nekropolemi v Údolí králů a Údolí královen jsou pozoruhodným svědectvím o egyptské civilizaci v době jejího největšího rozkvětu.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: