Objevitelé Ameriky

Kdo poprvé spatřil Machu Picchu, taje Aljašky nebo Patagonii? Nechte se na svých cestách inspirovat prvními Evropany na americkém kontinentu.

Philipp von Hutten – německý konkvistador
Objevitelé Ameriky

Philipp von Hutten – německý konkvistador

Jeden z mnoha hledačů bájné země El Dorado byl i Němec Hutten, který cestoval pod ochranou bankovního domu Welserů.

Henry Hudson – jmenovec zálivu i řeky
Mořeplavci

Henry Hudson – jmenovec zálivu i řeky

Kapitán Hudson je jedním z prvních hledačů Severozápadního průjezdu. Jeho výpravy zkončila nezdarem a zradou tvrdého velitele.

Alonso de Hojeda – krutý conquistador
Mořeplavci

Alonso de Hojeda – krutý conquistador

O podmaňování Jižní Ameriky se zasloužil objevitel Venezuely Hojeda proslavený svou krutostí k původním obyvatelům i vlastním námořníkům.

Francisco Hernández de Córdoba – španělský mořeplavec
Objevitelé Ameriky

Francisco Hernández de Córdoba – španělský mořeplavec

Z Kuby vyrazila španělská expedice poznávat americké domorodce. Časté střety s nimi ale nebyly přátelské a na zranění z boje zemřel i velitel expedice Hernández de Córdoba.

Anthony Henday – cestovatel se špatnou pověstí
Objevitelé Ameriky

Anthony Henday – cestovatel se špatnou pověstí

Špatná pověst v Evropě přivedla Hendaye do Ameriky, kde se stal agentem Společnosti Hudsonova zálivu. Pod jejím jménem cestoval do vnitrozemí Kanady. Ani v Americe se ale netěšil dobré pověsti.

Samuel Hearne – významný agent Společnosti Hudsonova zálivu
Objevitelé Ameriky

Samuel Hearne – významný agent Společnosti Hudsonova zálivu

Pod záštitou Společnosti Hudsonova zálivu putoval Angličan po severní Americe a došel až k Pevnosti prince Waleského. Hledaná ložiska mědi ale neobjevil.

Robert Hermann Schomburgk – průzkumník Guyany
Cestovatelé 19. století

Robert Hermann Schomburgk – průzkumník Guyany

R.H. Schomburgk pod záštitem britského impéria mapoval území Guyany, kde se svým mladším bratrem prozkoumal zejména tamní říční síť. Za své zásluhy si později vysloužil královnino uznání a vstoupil do diplomatických služeb.

Jeddediah Smith – obchodník na americkém Západě
Cestovatelé 19. století

Jeddediah Smith – obchodník na americkém Západě

J. Smith byl průkopníkem cest po americkém Západě, kde hledal nová loviště pro svůj obchod s kožešinami.

Pawel Edmund Strzelecki – objevitel zlata v Austrálii
Cestovatelé 19. století

Pawel Edmund Strzelecki – objevitel zlata v Austrálii

Evropský geolog, díky němuž nastala v Austrálii zlatá horečka.

Alphons Stübel – vulkanolog jihoamerických sopek
Cestovatelé 19. století

Alphons Stübel – vulkanolog jihoamerických sopek

Po stopách velehorských sopek v Jižní Americe se vydal německý badatel A. Stübel. Zkoumání tamních sopek mu zabralo téměř deset let.

Grigorij Ivanovič Šelechov – správce Ruské Ameriky
Cestovatelé 19. století

Grigorij Ivanovič Šelechov – správce Ruské Ameriky

G.I. Šelechov měl zájem využít americký kontinent pro obchod.  Po příjezdu na Aljašku zde zakládal obchodní kolonie, kde se snažil místní obyvatele učit pravoslaví a ruským zvykům.

David Thompson – kanadský průzkumník
Cestovatelé 19. století

David Thompson – kanadský průzkumník

Svůj život zasvětil zkoumání severní části Ameriky. Jeho největším úspěchem bylo objevení řeky Colorado. I když patřil k součásti historie Kanady, zemřel téměř v zapomění.

Johann-Jakob von Tschudi – badatel jihoamerické kultury
Cestovatelé 19. století

Johann-Jakob von Tschudi – badatel jihoamerické kultury

V době, kdy J.J. von Tschudi hromadil ulovené živočichy a nasbírané rostliny pro evropská muzea, pobýval mezi Kečuánci ve své chatě v Peru. Kvůli zdraví byl nucen vrátit se zpět do Evropy, kde se dočkal čestného uznání na vědeckém poli. Později se stal váženým diplomantem.

Joseph Burr Tyrell – objevitel kanadských jezer
Cestovatelé 19. století

Joseph Burr Tyrell – objevitel kanadských jezer

Kanadský průzkumník, který zanesl do map do té doby neznámá jezera. J.B.Tyrell byl autorem několika hydrologických studií, zároveň vydával i cestopisy svých předchůdců.

Josef Václav Sládek: inspirace v Americe
Čeští objevitelé

Josef Václav Sládek: inspirace v Americe

„Z dusného chicagského vzduchu utekl jsem do volných pralesů – puška stala se mi družkou, Michiganské jezero přítelem – a večerní hvězda   tonoucí ve vodách jako slza vinoucí se po ztemnělé tváři jest mi milenkou,“ psal 27. 8. 1868 do Prahy začínající básník Josef Václav Sládek.