Římské hradby ve městě Lugo (Roman Walls of Lugo)

Římské hradby ve městě Lugo (Roman Walls of Lugo)

Galície, město a provincie Lugo

Hradby ve městě Lugo byly postaveny v druhé polovině 3. století, aby chránily římské město Lucus. Zůstaly téměř nedotčeny a jsou výborným příkladem pozdně římského opevnění v západní Evropě.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: