HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

RADY NA CESTU

POSLEDNÍ DISKUSE

Islám

Islám

Islám je jedním z největších světových náboženství. V oblastech od Maroka po Indonésii a od Kazachstánu po Nigérii je dominujícím náboženstvím. Muslimové v mnoha zemích svému náboženství opravdu věří, jeho přikázní berou velmi vážně, Koránu se učí od první třídy a mešity jsou často středem dění. Jejich víra je zpravidla mnohem silnější a vážněji míněna než například křesťanská víra většiny Evropanů. Je důležité vědět, že islám narozdíl od křesťanství dává v mnohem větší míře doporučení a pokyny, jak se správně chovat, i pro řadu světských činností. Výsledkem je skutečnost, že víra ovlivňuje životy a chování těchto lidí více než cokoliv jiného. Pro příjemné a bezpečné cestování je tedy dobré vědět o islámu maximum.


V prvních stoletích se islám rozšířil neuvěřitelně rychle všemi směry: na západ do Maroka a na Pyrenejský poloostrov a na východ až do Indie a k hranicím Číny. Arabové vytvořili obrovskou říši s centrem v Damašku a poté Bagdádu a podrobení obyvatelé postupně přijímali novou víru – někdy násilím, většinou ale dobrovolně. Další expanze následovala díky úspěšným aktivním kupcům podél námořních i pozemních obchodních tras. Chalífát v tzv. zlatém věku islámu (9. až 11. století) byla velmi kulturně vyspělá říše, podstatně vyspělejší než tehdejší Evropa. Je možné mluvit o první globalizaci, protože jednotné zákony, kultura, umění a společenská pravidla se tehdy prosazovaly na území od severní Afriky, přes Blízký východ až po východní Afriku a Indii. Dnes je muslimů asi 1.5 miliardy (více je jen křesťanů) a jejich počet roste o 2,9 % ročně, zatímco světová populace přibývá tempem 2,3 %.

Katar


Muslimské svátky a kalendář

Sunnité a šíité

Některé další pokyny a zajímavosti

Mešity

Pět pilířů islámu

Základy islámu


CESTOVATELSKÝ TWEET

Vždy vás v tom Rumusnku zabijou?!
Sponzorováno