HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Festival OBZORY Pádler.cz Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

RADY NA CESTU

POSLEDNÍ DISKUSE

Ramadán v plném proudu

S objevením prvního srpku nového měsíce, začíná každoročně nejsvatější ze všech měsíců muslimského kalendáře. Jak ho vlastně muslimové na celém světě slaví?Během ramadánu se muslimové od úsvitu do západu slunce zdržují jídla, pití, kouření a sexu. Po západu se konec půstu oslaví prvním jídlem "iftar," konec půstu završí poslední jídlo "suhur" před východem slunce.

Výjimku tvoří nemocní nebo příliš staří a slabí lidé, těhotné nebo kojící ženy, ženy v menstruaci a lidé, kteří cestují na delší vzdálenost. Ti, kteří z těchto kategorií mohou, nahradí každý zameškaný den půstu později. Kdo by nemohl nahradit zameškaný půst v ramadánu půstem v jiné části roku, nahradí půst tím, že za každý den ramadánu poskytne jídlo nebo jeho hodnotu potřebným lidem. Půst v ramadánu nedrží ani děti a duševně nemocní lidé, tito však nemusí půst žádným způsobem nahrazovat.

Nedílnou součástí půstu v ramadánu je i zdržet se špatných úmyslů a tužeb, lhaní, pomlouvání, podvádění, zbytečného tlachání, neslušnosti, hrubosti, hádek a sporů. Vyhnout se lichvě a všem slovům a činům, které jsou zakázané. Prorok Muhammad řekl: „Kdo nezanechá lží a špatností, nepotřebuje od něho Bůh, aby zanechal jídla a pití.“

Ramadán je 9. měsíc islámského lunárního kalendáře. Jako každý jiný lunární měsíc začíná tehdy, když na obloze lze spatřit srpek nového Měsíce. V ramadánu byly proroku Muhammadovi zjeveny první verše z Koránu.

Půst pomáhá trénovat vůli a osobní disciplínu muslima a navozuje pocit sounáležitosti a solidarity s chudými a trpícími. V tomto měsíci se muslimové více věnují dobročinnosti, snaží se vyvarovat konfliktů a naopak se vzájemně smiřují.

V pražském islámském centru probíhá během ramadánu denně po západu slunce společná večeře (iftár) a večerní nepovinná modlitba (taráwíh). Více informací na www.muslim.cz/praha nebo http://www.islamweb.cz/.


02.08.2011, Vladimír Sáňka


CESTOVATELSKÝ TWEET

Chcela by som sa poďakovať tvorcom tejto stránky.Verím, že mi pomôže splniť si sny. =)