HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Festival OBZORY Pádler.cz Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

RADY NA CESTU

POSLEDNÍ DISKUSE

Tibetština pro samouky do letadla

Tibetština pro samouky do letadla

Ať už se chystáte kamkoliv, vždy je dobré si před cestou zjistit nějaké ty základní slovíčka. S dobrý den a děkuji to totiž daleko nedotáhnete. Naučte se tak pár slovíček z Tibetštiny.Tibet zaujímá plochu o velikosti třicetkrát větší než Česká republika, ale s obyvatelstvem pouhých 5 milionů lidí. Díky tomu existuje na území Tibetu obrovské množství dialektů (podle některých studií víc jak 250 základních dialektů). Tibetštinu můžeme rozdělit na tři velké skupiny: dialekty v oblasti Lhasy, dialekty severního Tibetu zvaného Amdo a dialekty východního Tibetu zvaného Kham.

Lhasský dialekt se v exilových tibetských komunitách považuje za standardní. Na území současného Tibetu je úředním jazykem čínština. Přesto na většině venkova lidé čínsky neumí a domluvit se zde můžete pouze tibetsky.

Dialekty centrálního Tibetu – Lhasy a okolí – a dialekty Khamu se vyznačují přísným dodržováním zdvořilé a běžné řeči (podobné tykání a vykání). V oblastech Amda se setkáte pouze s jednou formou řeči, neformální. Dialekty centrálního Tibetu jsou tónické (mají vysoký a nízký tón), tóny odlišují význam slova.

Něco málo z gramatiky

Tibetština má standardní abecedu, která obsahuje 30 písmen (souhlásek) a 4 diakritická znaménka, která představují samohlásky. Na základě psaného textu se mohou Tibeťané ze všech koutů země dorozumět. Gramotní jsou v Tibetu vždy mniši v klášterech. Číst a psát tibetsky umí dnes většina vesničanů, méně vesničané v odlehlých oblastech a nejméně nomádi. Dnes je tibetština na tibetských školách zakazována a nahrazována mnohem složitější a Tibeťanům nesrozumitelnou čínštinou.

Sloveso stojí vždy na konci věty. Větu se tvoří: podmět + předmět + přísudek.

Základním pozdravem v celém Tibetu je བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ {taši dele}, na uvítání, při loučení, při blahopřání, požehnání apod.

V severním Tibetu (provincie Qinghai, Gansu, Sichuan) platí pozdrav བདེ་མོ་ {demo}, na uvítání, při loučení, je považován za méně formální.

Ve východním Tibetu (provincie Sichuan, Yunnan, Qinghai) platí neformální pozdrav ཚེ་རིང་ {cche-ring}, na uvítání a při loučení.

Jak se máte? ཁྱེད་རང་བདེ་པོ་ཡིན་ནམ་ {khje-rang depo jin nam} (formálněji), ཁྱེད་བདེ་མོ་ {khje demo} (neformálně; Amdo)

Děkuji.  བཀའ་དྲིན་ཆེ་ {ka-drin-čhe} (běžné), ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ {thug-dže-čhe} (Lhasa)

Promiňte, prosím vás,… བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ {taši dele}, བདེ་མོ་ {demo}, ཨ་རོ་ {aro} (Amdo), Tibeťani nemají ve zvyku se před dotazem o pomoc zvlášť uvádět, pozdraví a zeptají se.

Omlouvám se, promiňte དགོངས་དག་ {gong-dag} (běžnější, hovorové), དགོངས་པ་མ་ཚོམ་ {gong-pa-ma-cchom} (formální)

Nerozumím ཧ་གོ་མ་སོང་ {ha-go-ma-song}

Nevím ཧ་གོ་མ་སོང་{ha-go-ma-song} (univerzální), མི་ཤེས་ {mi-ši} (neformální, severní dialekt)

Dobrý ཡག་པོ་རེད་ {jag-po re}, ཧྲ་གི་ {šagi} (hovorové, pouze Amdo)

Špatný ངན་པོ་རེད་ {ngën-po re},  མི་ཧྲ་གི་ {mi šagi} (hovorové, pouze Amdo)

Chci… ང་ལ་…དགོས་ {nga la…….gö} Nechci… ང་ལ་…མི་དགོས་ {nga la….mi gö}

Toto འདི་ {di} Tamto དེ་ {de}

Tady འདིེར་ {dir}  འདི་ན་ {di na} Tam དེར་ {der} དེ་ན་ {de na}

Kolik to stojí? འདི་སྒོར་མོ་ག་ཚོད་རེད་ {di gormo gacö re}

Peníze དངུལ་ {ngul}, སྒོར་མོ་ {gormo}

Drahý སྒོང་ཚད་མཐོ་ {gong-cche tho} (Lhasa), སྒོར་མོ་དཀའ་གི་ {gormo ka-gi} (Amdo)

Ano རེད་ {re} Ne མ་རེད་ {ma re}

Máš…? …ཡོད་པས་ {…jö-pe}, …ཨེ་ཡོད་ {…e-jö} Mám… …ཡོད་{...jö} Nemám… ….མེད་ {…me}

Velký ཆེན་པོ་ {čhen-po} Malý ཆུང་ཆུང་ {čhung-čhung}

Co to je? འདི་ག་རེ་རེད་ {di ga-re re}, འདི་ཅི་ཞིག་རེད་ {di či-šig re}

Kdy? ག་དུས་ {ga-dü}, ནམ་ {nam}

Kolik je hodin? དུས་ཚོད་ག་ཚོད་རེད་ {dü-cchö ga-cö re}

Dnes དེ་རིང་ {dering} Zítra སང་ཉིན་ {sang-ňin}, གནང་ཀ་{nang-ka}(Amdo) Včera ཁ་སང་ {kha-sang}

Ráno ཞོགས་པ་ {šog-pa} Dopoledne སྔ་དྲོ་{nga-dro} Odpoledne ཕྱི་དྲོ་{čhi-dro} Večer དགོང་མོ་{gong-mo}

Pondělí གཟའ་ཟླ་བ་ {sa-da-wa} Úterý གཟའ་མིག་དམར་ {sa-mig-ma} Středa གཟའ་ལྷག་པ་ {sa-lhag-pa} Čtvrtek གཟའ་ཕུར་བུ་ {sa-phur-wu} Pátek གཟའ་པ་སངས་ {sa-pa-sang} Sobota གཟའ་སྤེན་པ་ {sa-pen-pa} Neděle གཟའ་ཉི་མ་ {sa-ňi-ma}

Tento týden གཟའ་འཁོར་འདི་ {sa-khor-di}

Příští týden གཟའ་འཁོར་རྗེས་མ་ {sa-khor dže-ma}

Minulý týden གཟའ་འཁོར་སྔོན་མ་ {sa-khor ngon-ma}

Kde? …ག་པར་ཡོད་རེད་ {…gapar jö-re} …གང་ན་ཡོད་ {…gang na yö} (Amdo)

Tibet བོད་{bö}

Česká republika ཅེ་ཁེ་{čeke}

Evropa ཡུ་རོབ་ {jurob}

Nádraží འབབ་ཚིགས་ {bab cig} Vlak རི་ལུ་ {rilu} (Lhasa), མེ་འཁོར་ {me-khor}

Autobusové nádraží རླང་འཁོར་འབབ་ཚིགས་ {lang-khor bab-cig} Autobus སྤྱི་སྤྱོད་རླང་འཁོར་ {čhi-čho lang-khor}

Auto རླང་འཁོར་ {lang-khor}, མོ་ཌ་ {mo-dřa} (Lhasa) Taxi གླ་གཏོང་རླང་འཁོར་ {la-tong lang-khor}

Letiště གནམ་གྲུ་ཐང་ {nam-dru-thang} Letadlo གནམ་གྲུ་ {nam-dru}

Čína རྒྱ་ནག་ {gja-nag} Indie རྒྱ་གར་ {gja-gar}

Klášter དགོན་པ་ {göng-pa}

Nemocnice སྨན་ཁང་ {men-khang} Policie ཉེན་རྟོག་ཁང་ {ňen-tog-khang}

Hotel མགྲོན་ཁང་ {drong-khang} Restaurace ཟ་ཁང་ {sa-khang}

Hospoda ཆང་ཁང་ {čhang-khang}

Záchod གསང་སྤྱོད་ {sang-čhö}, སྤྱོད་ཁང་ {čhö-khang}

Internetová kavárna དྲྭ་ཁང་ {dra-khang} Tržiště, obchod ཁྲོམ་ར་ {throm-ra}

Ulice ལམ་ {lam} Město གྲོང་ཁྱེར་ {drong-khjer} Řeka ཆུ་ {čhu}

Hora རི་{ri}, sněžná hora ཁངས་རི་{khang-ri} Vesnice གྲོང་གསེབ་ {drong-seb} (Lhasa), སྡེ་བ་ {de-wa} (univerzální) Pastviny རྩྭ་ཐང་ {ca-thang} Nomád འབྲོག་པ་ {drog-pa}

1 {čig} 2 {ňi} 3 {sum} 4 {ši} 5 {nga} 6 {drug} 7 {dün} 8 {gje} 9 {gu} 10 {ču} 11 {ču-čig} 12 {ču-ňi} 20 {ňi-šu} 30 {sum-ču} 40 {ši-ču} 100 {gja} 156 {gja dang nga-ču drug} 1000 {tong}

Voda ཆུ་ {čhu} Čaj ཇ་ {dža} Mléko འོ་མ་ {oma} Mléčný čaj འོ་ཇ་ {odža} Pivo བི་རག་{bira}

Nepiji alkohol. ང་ཆང་མི་འཐུང་ {nga čhang mi thung}

Jídlo ཁ་ལག་ {kha-lag} ཟ་མ་{sa-ma} Máslo མར་{mar} Jogurt ཞོ་{šo} Maso ཤ་{ša}

Hovězí ཚག་ཤ་ {cchag-ša} Vepřové ཕག་ཤ་ {phag-ša} Jehněcí ལུག་ཤ་ {lug-ša} Jačí གཡག་ཤ་ {jak-ša} Sýr ཕྱུ་ར་{čhu-ra} Brambory ཞོག་ཁོག་ {šo-khog} Rýže འབྲས་ {dre}

Nejím maso. ང་ཤ་མི་ཟ་{nga ša mi sa}

Ovoce ཤིང་ཏོག་{šing-tog}, ཤིང་འབྲས་ {šing-dre} Nudle ཐུག་པ་ {thugpa} Lžíce ཐུར་མ་ {thur-ma}

Kdo? སུ་ {su}

ང་ {nga} Ty ཁྱེད་ {khje}(formálněji), ཁྱོད་ {khjo} On ཁོང་ {khong} ཁོ་ {kho}(neformálně) Ona ཁོང་ {khong} མོ་ {mo} My ང་ཚོ་ {nga-ccho}Vy ཁྱེད་ཚོ་ {khje-ccho} ཁྱོད་ཚོ་ {khjo-ccho}(neformálně) Oni ཁོ་ཚོ་ {kho-ccho} Mnich གྲྭ་པ་{dra-pa}, ཨ་ཁུ་{a-khu}(Amdo) Mniška ཨ་ནེ་{a-ne} Lékař སྨན་པ་{men-pa} Policista ཉེན་རྟོག་པ་{ňen-tog-pa}Řidič ཁ་ལོ་པ་ {kha-lo-pa}


Kelsang Lhamo žije třetím rokem v Tibetu a Číně, od roku 2009 procestovala většinu východního Tibetu - Kham a severního Tibetu - Amdo. Vyzná se v tibetském prostředí, příležitostně provází turisty. Pomáhá s organizací letních a zimních vzdělávacích táborů na tibetském venkově pro děti i dospělé. Z důvodu bezpečnosti si nepřeje zveřejnit české jméno. O životě v Tibetu se můžete dovědět více na webu dotibetu.blog.cz.


11.09.2014, Kelsang Lhamo


Diskuse


oprava: Nádraží ????????? {bab cug} Autobusové nádraží ?????????????????? {lang-khor bab-cug}
11. 09. 2014, 22:44:42
Alice in Wonderland
Alice in Wonderland

Uričtě je super umět pár místních slov. Otevírají dveře a hlavně srdce.Jen s tibetštinou, kterou se mluví ve Lahse (a která bývá většinou v knižních průvodcích) je ta potíž, že běžným slovům nerozumí obyčejní Tibeťané žijící v Amdo a Cham (tibetské oblasti v Číně mimo Tibetskou autonomní oblast, kam lze většinou legálně jet i bez speciálního povolení). Každopádně díky za takový článek.

30. 01. 2016, 15:02:17

Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

RSS této diskuze

CESTOVATELSKÝ TWEET

Žij tak, aby ti každý záviděl to, co jsi dokázal.
Sponzorováno