Projekt Tarsius – výzkum nočních skřítků nártounů filipínských a jeho uplatnění při ochraně druhu

Projekt Tarsius – výzkum nočních skřítků nártounů filipínských a jeho uplatnění při ochraně druhu

Projekt Tarsius se věnuje výzkumu a ochraně nártouna filipínského (Tarsius syrichta). Základem je radiotelemetrické sledování nártounů, zaměřené na jejich chování a akustickou komunikaci. Součástí projektu je osvěta místních obyvatel, primárně zodpovědných za lov a ničení přirozeného prostředí nártounů. Výsledky budou mít praktický dopad na ochranu přírody.

TERMÍN NEBO HARMONOGRAM KONÁNÍ

Projekt bude probíhat po celý rok 2010.

POPIS PROJEKTU

Projekt Tarsius se věnuje výzkumu a ochraně nártouna filipínského (Tarsius syrichta). Nártoun filipínský patří mezi nejmenší primáty na světě a obývá poslední zbytky lesa na několika ostrovech Filipín. O tomto podivuhodném zvířeti toho věda doposud moc neví a je riziko, že zmizí dříve, než stihneme tajemství jeho života poznat. Populace nártounů filipínských v posledních generacích významně poklesla a tento trend i nadále pokračuje, podle Červené knihy IUCN je řazen do kategorie „blízko ohrožení“. Protože nártouni nejsou schopni přežití a rozmnožování v lidské péči, je jejich ochrana ve volné přírodě klíčová pro budoucí přežití druhu. Toto jsou hlavní důvody, které nás vedly k plánování projektu Tarsius. Projekt probíhá intenzívně od roku 2009, kdy v březnu započala první terénní fáze. Podařilo se nám označit prvních pět jedinců a začít se sledováním jejich života, chování, akustické komunikace i zaznamenat první dny vývoje nártouního mláděte. Pořízeno bylo mnoho video i audio-materiálu. Kromě výzkumu jsme se činili i po vzdělávací stránce. Pro návštěvníky centra nadace pro ochranu nártounů jsme připravili několik vzdělávací posterů, ale největší význam mělo dvoutýdenní soustředění určené studentům střední školy, které jsme zaměřili na terénní výzkum v rámci našeho projektu a ochranu přírody. Vznikly webové stránky a pravidelně jsou připravovány reportáže pro české čtenáře, posluchače i diváky. Náš projekt ovšem tímto neskončil, ba naopak. Získali jsme cenné zkušenosti a první data, která zužitkujeme při našem dalším působení. Projekt bude pokračovat během celého roku 2010, přesněji řečeno rozšíří a zintenzívní aktivity započaté během letošního roku. Tím se bude jednat o nejdelší studii, která kdy byla na nártounech provedena, a doufáme, že se nám podaří získat cenné informace o jejich životě, které pak budou uplatněny při jejich ochraně.

1. výzkum Jádrem výzkumu je radio-telemetrické sledování zvířat (tedy monitorování pomocí vysílaček) zaměřené na biologii nártounů filipínských a studium jejich komunikace. Zaměřujeme se na velikost a překryv domovských okrsků (území, které využívají) a sezónní změny. Tato data nám poskytnout jednak více informací o chování a také sociálním systému tohoto druhu, jednak budou moci být použita jako základ pro odhady početnosti populací a s tím související ochranářské aktivity.

V oblasti komunikace se zaměřujeme zejména na akustickou komunikaci, která je u nočních tvorů obzvlášť důležitá. První cílem je popsání hlasového repertoárů populace z ostrova Bohol a detailní popis jejich hlasitých volání, které jsou nejvýraznějším signálem. V dalších krocích popíšeme hlasitá volání z jiných ostrovů (v příští fázi se zaměříme na ostrov Dinagat a Mindanao) a podíváme se, jak moc se od sebe tyto populace liší. Je možné, že na základě odlišnosti akustické komunikace a také genetických odlišností (spolupracuji se skupinou amerických a filipínských vědců, kteří se genetické variabilitě věnují) by na ostrově Dinagat mohl být popsán samostatný poddruh nártouna filipínského, což by se samozřejmě odrazilo v ochranářských aktivitách.

V letošním roce jsme měli unikátní příležitost sledovat po dobu jednoho měsíce matku a její mládě, poprvé u tohoto druhu. Mateřskému chování a vývoji mláděte bych se chtěla věnovat také v následujícím roce (nártouni rodí sezónně, jedno mládě ročně).

2. vzdělávání Nezbytnou součástí projektu je osvěta široké veřejnosti a to jak na Filipínách, tak u nás doma. Zvláštní pozornost jsme věnovali a v budoucnu chceme věnovat školním kolektivům, jejichž vzdělávání bude mít podle našeho názoru zdaleka největší dopad pro budoucí ochranu nártouna filipínského i ostatních druhu filipínské fauny a zachování kvality tamního přírodního bohatství. Informace o projektu jsou připravovány i pro českou veřejnost (detaily popsány níže). Cílem je podávat informovat o projektu a ochraně přírody pomocí webových stránek, informačních posterů, brožurek, letáků a v neposlední řadě pomocí přednášek pro odbornou i laickou veřejnost a také speciálně připravených výukových programů.

Rozdíl oproti letošnímu roku bude změna lokality. Tentokrát nebudeme působit v blízkosti nadace The Philippine Tarsier Foundation, Inc. ale ve vedlejším městě Bilar v blízkosti školy Central Visayas State College of Agriculture, Forestry and Technology. Díky tomu bude prohloubena spolupráce s filipínskými potenciálními budoucími ochranáři. Studenti budou mít možnost vyzkoušet si práci v mezinárodním týmu a osvojit si metodiku radio-telemetrie i přípravu výukových programů, které na Filipínách nejsou tak používané, jako v našem prostředí. Tato skutečnost, stejně jako výsledky vědeckého výzkumu budou mít zcela jistě praktický dopad na budoucnost nártounů a jiných druhů filipínské fauny.


Přestože náš projekt je podporován Zoo Děčín a v loňském a letošním roce získal řadu drobných grantů, finance na celoroční terénní působení stále sháníme. Chybí zejména finance na vysílačky, které vzhledem k jejich malé velikosti a tedy i výdrží baterie, budeme muset několikrát v roce obměnit. (cena 4tis/vysílačku), většina ostatního vybavení je už zajištěna. Tento příspěvek by zajistil další možnost v pokračování tohoto naplánovaného projektu.

INFORMACE O ŽADATELCE

Jméno: RNDr. Milada Petrů

Kvalifikace nebo zkušenosti ve vztahu k projektu: Dlouhodobé zkušenosti s výzkumem primátů v jejich přirozeném prostředí. V současnosti dokončuje doktorské studium Zoologie na Univerzitě Karlově a zároveň pracuje na částečný jako odborný zoologický pracovník v Zoo Děčín. Vedoucí projektu Tarsius od r. 2008, kdy začaly první přípravy. V roce 2009 proběhla první terénní fáze pod jejím vedením, z terénu i po návratu vznikaly četné reportáže a projekt byl představen na 3 mezinárodních konferencích.

ÚDAJE O OSTATNÍCH ÚČASTNÍCÍCH PROJEKTU

RNDr. Lubomír Peške: světově uznávaný odborník na radio-telemetrii, účastnil taktéž první terénní fáze. Ostatní členové jsou uvedeni na stránkách www.tarsiusproject.org.

Počítáme také s účastí dobrovolníků.

POŽADOVANÁ PODPORA

Finanční podpora ve výši 40 000 (odpovídá ceně 10 vysílaček), tato cena není konečná, vysílačky budeme muset obměňovat, stejně tak počítáme s náklady na propagaci a vzdělávání.

Mediální podpora na stránkách Hedvábné stezky a jejích partnerů.

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSTUPY PROJEKTU

Přednášky: pro veřejnost i na konferencích, počet dle situace (Zoo Děčín, Zoo Praha, festivaly apod.)

Výstavy: 1-2

Webové stránky: www.tarsiusproject.org, odkaz na www.zoodecin.cz

Články v tisku: Koktejl, Děčínský deník

Zprávy a rozhovory v rozhlase a TV: Čro Leonardo

Film: ano

Jiné: reportáže na webu –text, fotky, audionahrávky (náš web, Leonardo, Hedvábná stezka, Zoo Děčín, další partneři…)

Expediční fond je podporován těmito společnostmi:

Partneři Expedičního fondu:

Koktejl_2.jpg

Humi.jpg

ECP_1.jpg

KATADYN.jpg

Gumotex.jpg

Hedvabn___stezka.jpg

Oficiální partneři:

__esk___speleologick___slope__nost.jpg

__esk___horolezeck___svaz___mal__.JPG

Vesm__r___mal__.jpg

Významní sponzoři Expedičního fondu:

Svojtka.jpg

HedvabnouStezku.cz založili a provozují cestovatelé pro cestovatele. Veškeré příjmy z inzerce věnujeme na neziskové projekty prostřednictvím Expedičního fondu. Hedvábná stezka je pro nás symbolem. Lidé po ní putují už 2500 let, ale taková cesta stále vyžaduje odvahu a vytrvalost. Na Hedvábné stezce i dnes každý prožije „svá vlastní dobrodružství“ a „objeví pro sebe“ nová místa nebo třeba sám sebe. Doba objevů a dobrodružství zdaleka neskončila. Kdo chce, ten je i dnes najde na mnoha místech světa.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: