Práce v zahraničí: Jaké jsou momentální podmínky?

Práce v zahraničí: Jaké jsou momentální podmínky?

Češi, kteří za prací dojíždějí do zahraničí, si v posledních měsících prošli hned několika omezujícími změnami. Původně velmi přísná restriktivní opatření vlády, která zabraňovala prudkému šíření koronaviru, se však pomalu začínají uvolňovat. Jaké jsou nynější podmínky naší země pro práci v zahraničí?

Foto perex: Imre Tömösvári, Unsplash

Kontroly na hranicích i lékařská testování

Přeshraniční pracovníci, tzv. pendleři, mají za sebou velmi náročné období. Zatímco v době „předkoronavirové“ průjezd hranicemi skoro nezaznamenali, v období omezení pohybu osob kvůli šíření COVID-19 podstupovali kontroly na přechodech, lékařská testování, povinnou 14denní karanténu, sjednávali si cestovní pojištění a případně museli strpět i krátkodobý pobyt přímo v místě výkonu práce. Tato opatření se však pomalu uvolňují a nyní je tak dojíždění za prací pro pendlery o trochu pohodlnější.

Pendleři ve dvou skupinách s odlišnými podmínkami

Pendleři pracující na území Německa, Polska, Rakouska a Slovenska se nyní rozdělují na dvě kategorie:

  • A) pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách, ve složkách integrovaného záchranného systému či subjektů kritické infrastruktury,
  • B) pracovníci, děti, žáci a studenti, kteří kvůli práci či studiu pravidelně překračují státní hranici.

Skupina A

Pracovníci spadající do skupiny A mohou od 11. května 2020 do vyjmenovaných států vycestovat, aniž by následně museli přetrpět 14denní karanténu. Pokud však v zahraničí stráví více než dva týdny v kuse, musí do 4 dnů po návratu předložit negativní výsledek testu na přítomnost koronaviru (nebo absolvovat dvoutýdenní domácí karanténu). Tyto výjimky se vztahují pouze na pendlery, ne však na jejich rodinné příslušníky – ti by při návštěvě ciziny museli dodržet povinnou karanténu. Formulář o provedení testu i potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání pro kontrolující na hranicích najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Pokud jste pracovníkem náležícím do skupiny A, dále budete potřebovat potvrzenou nótu od zastupitelského úřadu cílové země v ČR, že vaše profese spadá do uvedené kategorie A.

Skupina B

Zaměstnanci a studenti spadající do skupiny B nemusí po návratu ze zahraničí vydržet povinnou karanténu, jestliže při prvním vstupu do ČR předloží při hraniční kontrole negativní výsledek testování na onemocnění koronavirem a potvrzení o výkonu zaměstnání/studiu. Test musí být předložen každých 30 dní a případně jej můžete předložit zpětně, nejdéle však do 4 dnů po návratu do vlasti.

Dodržení pravidel předchází epidemii

Opatření, která pendlerům ztěžovala život, tak pomalu ustupují a snad již brzy bude vše v normálu. Do té doby je dodržování cestovních omezení nutné z důvodu snížení počtu nakažených koronavirem. Pokud na sobě pociťujete příznaky onemocnění COVID-19 (dušnost, zvýšená teplota, suchý kašel atd.), telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo krajskou hygienickou stanici. K prevenci nákazy koronavirem dodržujte zvýšená hygienická opatření, kryjte si nos a ústa rouškou a zbytečně se nevystavujte větším skupinám lidí.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: