Poznejte autentičtější tvář skutečného světoběžníka v knize Halliburton – Po stopách dobrodruha

Poznejte autentičtější tvář skutečného světoběžníka v knize Halliburton – Po stopách dobrodruha

Známý americký světoběžník, novinář, spisovatel a snílek Richard Halliburton se s oblibou vydával na dobrodružné cesty do tehdy málo známých částí světa a své zážitky, často okořeněné fantazií, sepsal do řady knih.

Hned po ukončení vysoké školy se Halliburton vydal na cesty, na nichž slovy historika Josefa Opatrného „sbíral nevšední zážitky“, které zaznamenával s až neskutečnou fantazií. V roce 1925 se objevila Halliburtonova první cestopisná kniha Královskou cestou za romantikou (česky 1948), po níž následovala další díla jako Nádherné dobrodružství, Za novými světy, Létající kobereca Sedmimílové boty. Zejména na dětské a dospívající čtenáře se Halliburton zaměřil ve svém posledním dvousvazkovém díle Kniha zázraků (Book of Marvels).

V českém prostředí bylo dílo Richarda Halliburtona dobře známé už v době před druhou světovou válkou. Leckdy bláznivé příběhy amerického dobrodruha si v Československu udržely oblibu a vycházely i po roce 1945. Čeští čtenáři tak mají přístup téměř k celému Halliburtonovu dílu a díky výboru Po stopách dobrodruha už také k části jeho korespondence.

Halliburton - Po stopách dobrodruhaHalliburton – Po stopách dobrodruha

Ctitelům Halliburtonových cestopisů otevírá Po stopách dobrodruha zcela nový pohled na úspěšného spisovatele. Autor dopisů adresovaných rodičům i přátelům se zdá být autentičtějším Halliburtonem než dobrodruh ve vodách Panamského průplavu či na hřbetě slona překonávajícího v Hannibalových stopách Alpy. Na jedné straně lze v textech listů sledovat racionální a cílevědomou cestu ke splnění pisatelových snů a plánů (což kontrastuje s hojně zastávaným názorem tehdejší americké literární kritiky, která Halliburtonovy knihy vnímala jako dílo impulzivního, dětinského jedince), na druhé straně je v dopisech také vidět jeho hluboký vztah především k rodičům, ale i blízkým přátelům, kterým se „vypisoval“ ze svých dojmů, myšlenek, frustrací i radostí. Korespondence dává tušit rozporuplnou osobnost trpící častými výkyvy nálad, úzkostmi i mániemi. Místy je natolik osobní a důvěrná, že žánrově hraničí s autobiografií.

Knihu o 184 stranách přeložila Hana Bortlová-Vondráková a ilustracemi ji doprovodila Anna Ruizlová. Předmluvu sepsal Josef Opatrný.

Za cenu 249 Kč je kniha k zakoupení u vašeho knihkupce nebo v nakladatelství REGIA.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: